Những phát hiện chính từ nghiên cứu tổng quan vùng bán đảo Cà Mau với biến đổi khí hậu và thiên tai

Bài viết trình bày tổng quan những nghiên cứu nổi bật từ góc độ chuyên ngành, liên ngành ở trong nước và ngoài nước về bán đảo Cà Mau đặt trong mối liên hệ với đồng bằng Sông Cửu Long, từ đó định hướng một số nghiên cứu liên quan đến biến đổi môi trường sinh thái, ứng phó của các cộng đồng dân cư và chính sách phát triển vùng, liên vùng. | Những phát hiện chính từ nghiên cứu tổng quan vùng bán đảo Cà Mau với biến đổi khí hậu và thiên tai

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    330    2    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.