Phân lũ, chậm lũ và cứu hộ đê hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình khi tình huống khẩn cấp lũ lụt xảy ra

Để chủ động đối phó tình huống khẩn cấp về lũ lụt có thể xảy ra và khả năng hiện trạng của các công trình phòng chống lũ trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Bài viết trình bày mục tiêu, quy trình vận hành công trình phòng chống lũ và phân lũ, chậm lũ; quyết định các tình huống phân lũ và chậm lũ; chính sách trong khi thực hiện việc phân lũ, chậm lũ. | Phân lũ chậm lũ và cứu hộ đê hệ thống sông Hồng sông Thái Bình khi tình huống khẩn cấp lũ lụt xảy ra

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    14    1    01-02-2023
33    14    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.