Quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn An Giang trong thời gian qua

Bài viết trình bày một số kết quả quản lý khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đạt được kết quả quản lý khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhằm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. | Quản lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn An Giang trong thời gian qua

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.