So sánh một số phương pháp chi tiết hóa sự biến đổi mưa trên lưu vực sông Cả trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Bài viết giới thiệu 2 phương pháp mô phỏng sự biến đổi mưa năm trên lưu vực sông Cả dựa trên kết quả của mô hình biến đổi khí hậu toàn cầu HadCM3 và tài liệu thực đo mưa tại 12 trạm trên lưu vực. Từ đó đánh giá cụ thể hơn về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nguồn nước mưa trên lưu vực. | So sánh một số phương pháp chi tiết hóa sự biến đổi mưa trên lưu vực sông Cả trong bối cảnh biến đổi khí hậu SO S NH MéT Sè PH NG PH P CHI TIÕT HãA Sù BIÕN æI M A TR N L U VùC S NG C TRONG BèI C NH BIÕN æI KHÝ HËU Cù Thị Phương1 Tóm tắt Biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề nóng bỏng trong hoàn cảnh hiện nay. Sự biến đổi khí hậu trong tương lai được mô phỏng bằng các mô hình biến đổi khí hậu toàn cầu GCMs . Tuy nhiên các mô hình GCMs có tỷ lệ rất thô so với sự biến đổi của các yếu tố khí tượng của một vùng nhất là đối với mưa. Do đó các phương pháp chi tiết hóa các yếu tố khí tượng downscaling được ứng dụng để mô phỏng sự biến đổi mưa trong tương lai chi tiết cho từng vùng từng trạm khảo sát. Bài viết này sẽ giới thiệu 2 phương pháp mô phỏng sự biến đổi mưa năm trên lưu vực sông Cả dựa trên kết quả của mô hình biến đổi khí hậu toàn cầu HadCM3 và tài liệu thực đo mưa tại 12 trạm trên lưu vực. Từ đó có thể đánh giá cụ thể hơn về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nguồn nước mưa trên lưu vực. 1. GIỚI THIỆU VÙNG NGHIÊN CỨU trên đã gây ra sự đa dạng về khí hậu ở lưu vực. Khu vực nghiên cứu được lựa chọn ở đây là Theo kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ Tài lưu vực sông Cả phần diện tích thuộc lãnh thổ nguyên Môi trường 2009 xây dựng cho vùng Việt Nam và tính đến trạm Yên Thượng. Lưu Bắc Trung Bộ lượng mưa năm tăng nhẹ qua vực thuộc Bắc Trung Bộ. Phần diện tích nằm ở từng thời kỳ và được hiển thị như trong bảng 1. Việt Nam chiếm km2. Lưu vực sông Cả Tuy nhiên khi nghiên cứu xu thế biến đổi của nằm trong vùng thời tiết khí hậu nhiệt đới gió mưa ở các trạm quan trắc trên lưu vực có thể mùa. Chịu ảnh hưởng của các khối không khí nhận thấy rằng lượng mưa năm có xu thế giảm. chính Khối không khí cực đới lục địa khối Do đó nghiên cứu này sẽ tập trung khảo sát sự không khí xích đạo- Thái Bình Dương khối biến đổi mưa chi tiết tại 12 trạm khí tượng phân không khí Ấn Độ Dương. Các loại hình thời tiết bố tương đối đồng đều trên lưu vực. Bảng 1 Kịch bản biến đổi khí hậu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    16    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.