Tác động của các vấn đề biến đổi khí hậu đến tính toán nguồn nước và cân bằng nước vùng trung du và miền núi phía Bắc

Bài viết tập trung nghiên cứu tác động và tích hợp các vấn đề về biến đổi khí hậu vào tính toán nước để đánh giá mức độ đáp ứng nguồn nước cũng như các công trình cấp nước tại vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam. | Tác động của các vấn đề biến đổi khí hậu đến tính toán nguồn nước và cân bằng nước vùng trung du và miền núi phía Bắc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.