Ứng phó với thiên tai của dân cư thành phố Hà Tĩnh (Nghiên cứu trường hợp phường Đại Nài và xã Thạch Đồng)

Bài viết trình bày khái quát về thành phố Hà Tĩnh; tình hình thiên tai và ảnh hưởng của thiên tai đến đời sống cư dân thành phố Hà Tĩnh; các biện pháp ứng phó với thiên tai. | Ứng phó với thiên tai của dân cư thành phố Hà Tĩnh Nghiên cứu trường hợp phường Đại Nài và xã Thạch Đồng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.