Xanh hóa Đào tạo nghề ở Việt Nam - Phát triển bền vững, nền kinh tế xanh và vai trò của xanh hóa đào tạo nghề

Tài liệu "Xanh hóa Đào tạo nghề ở Việt Nam - Phát triển bền vững, nền kinh tế xanh và vai trò của xanh hóa đào tạo nghề" gồm 2 phần chính: phát triển bền vững, nền kinh tế xanh và tầm quan trọng của xanh hóa đào tạo nghề; xanh hóa đào tạo nghề - khái niệm và các lĩnh vực hành động của các cơ sở đào tạo nghề. | Xanh hóa Đào tạo nghề ở Việt Nam - Phát triển bền vững nền kinh tế xanh và vai trò của xanh hóa đào tạo nghề Hợp tác Phát triển Việt Đức trong Đào tạo nghề TS KLAUS-DIETERMERTINEIT BÀ ĐẶNG THỊ HUYỀN Xanh hóa Đào tạo nghề ở Việt Nam PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NỀN KINH TẾ XANH VÀ VAI TRÒ CỦA XANH HÓA ĐÀO TẠO NGHỀ GDVT Xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề NIVT Tầng 14 Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐ-TB amp XH D25 Ngõ 7 Phố Tôn Thất Thuyết Quận Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Website http http Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH Tầng 2 Số1 Ngõ 17 Phố Tạ Quang Bửu Hà Nội Việt Nam. Website http http vietnam Tác giả TS Klaus-Dieter Mertineit Bà Đặng Thị Huyền Cộng tác viên Simone Flemming BIBB Bettina Janssen BIBB Brittavan Erckelens BIBB Biên tập Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam GIZ Thiết kế WARENFORM Berlin Địa điểm năm xuất bản Hà Nội Việt Nam Tháng 3 2016 2 Mục lục Minh họa 4 Bảng 4 Viết tắt 5 Giới thiệu 7 PHẦN I PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NỀN KINH TẾ XANH VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA XANH HÓA ĐÀO TẠO NGHỀ 8 1 Việt Nam Cam kết Phát triển Bền vững 9 2 Xanh hóa nền kinh tế Việt Nam 11 Đặc điểm của nền kinh tế xanh 11 Những ngành liên quan đến xanh hóa ở Việt Nam 13 3 Sự đóng góp của Đào tạo nghề trong xanh hóa nền kinh tế 19 Vai trò của Đào tạo nghề đối với các mục tiêu đạt được của VGGS 19 Đóng góp của Đào tạo nghề trong xanh hóa nền kinh tế 19 Lợi ích của xanh hóa Đào tạo nghề 21 4 Thách thức và đề xuất 22 Thách thức 22 Đề xuất 23 PHẦN II XANH HÓA ĐÀO TẠO NGHỀ - KHÁI NIỆM VÀ CÁC LĨNH VỰC HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ 25 1 Các khái niệm xanh hóa Đào tạo nghề 26 Xanh hóa Đào tạo nghề ở các cấp hệ thống khác nhau 26 Các cách tiếp cận xanh hóa Đào tạo nghề 26 2 Xanh hóa các cơ sở dạy nghề 31 Khái quát 31 Các yếu tố và lĩnh vực hành động chính của các cơ sở đào tạo nghề 33 Quá trình thực .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.