Xanh hóa Giáo dục nghề nghiệp

Tài liệu trình bày chuyển đổi sang nền kinh tế xanh; các khái niệm xanh; xanh hóa giáo dục nghề nghiệp, đặc điểm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp xanh, xanh hóa khuôn viên cơ sở đào tạo, xanh hóa phương pháp giảng dạy, xanh hóa văn hóa trường học, xanh hóa trong công tác quản lý nhà trường . | Xanh hóa Giáo dục nghề nghiệp Thực hiện bởi XANH HÓA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP XUẤT BẢN Hỗ trợ bởi Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức BMZ được thực hiện bởi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam MOLISA . Chỉ đạo Nguyễn Hồng Minh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Nhóm thực hiện Trần Quốc Huy Phạm Vũ Minh Nguyễn Thành Công Lưu Hoài Anh Britta van Erckelens Klaus-Dieter Mertineit Nguyễn Thị Kim Chi Vũ Minh Huyền. Năm và nơi xuất bản Hà Nội 2018. Tuyên bố miễn trách nhiệm Thông tin trong ấn phẩm này được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Chương trình hợp tác Việt-Đức Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam biên soạn. Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ không thừa nhận bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hay cung cấp bất kỳ sự bảo đảm nào về tính hợp lệ chính xác và đầy đủ của những thông tin được cung cấp. Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ không chịu trách nghiệm pháp lý cho những thiệt hại vật chất hay phi vật chất phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin được cung cấp hoặc việc sử dụng thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ. NỘI DUNG GIỚI THIỆU. 3 CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ XANH Môi trường và việc làm. 4 Những thay đổi từ nền kinh tế xanh. 5 Cơ hội từ nền kinh tế xanh. 6 CÁC KHÁI NIỆM XANH Nền kinh tế xanh. 7 Việc làm xanh. 8 Kỹ năng xanh. 9 XANH HÓA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Đặc điểm của cơ sở GDNN xanh. 13 Mô hình xanh hóa GDNN theo hướng tiếp cận tổng thể. 15 Xanh hóa khuôn viên cơ sở đào tạo. 16 Xanh hóa chương trình đào tạo. 17 Xanh hóa phương pháp giảng dạy. 22 Xanh hóa cộng đồng và nơi làm việc. 23 Xanh hóa văn hóa trường học. 24 Xanh hóa trong công tác quản lý nhà trường. 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 26 2 GIỚI THIỆU Xanh hóa giáo dục nghề nghiệp được coi là chìa khóa cho phát triển bền vững và là một trong những lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam hướng tới thực hiện thành công Chiến .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
242    129    1    16-06-2024
80    435    10    16-06-2024
68    110    5    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.