Phương pháp gần đúng xác định diện tích mặt tiếp xúc của gối cách chấn đàn hồi cốt sợi không liên kết hình khối hộp với các bệ đỡ

Bài viết trình bày phương pháp tính toán gần đúng xác định diện tích mặt tiếp xúc của lớp cao su ngoài cùng của gối cách chấn đàn hồi cốt sợi không liên kết với các phần đáy và phần thân công trình khi chịu chuyển vị ngang. Các bước tính toán diện tích mặt tiếp xúc hiệu dụng của gối U-FREI với các bệ đỡ tại một độ lớn của chuyển vị ngang. | Phương pháp gần đúng xác định diện tích mặt tiếp xúc của gối cách chấn đàn hồi cốt sợi không liên kết hình khối hộp với các bệ đỡ Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng NUCE 2020. 14 3V 36 45 PHƯƠNG PHÁP GẦN ĐÚNG XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH MẶT TIẾP XÚC CỦA GỐI CÁCH CHẤN ĐÀN HỒI CỐT SỢI KHÔNG LIÊN KẾT HÌNH KHỐI HỘP VỚI CÁC BỆ ĐỠ Trương Việt Hùnga Ngô Văn Thuyếta a Khoa Công trình Trường Đại học Thủy lợi số 175 Tây Sơn quận Đống Đa Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 07 03 2020 Sửa xong 14 04 2020 Chấp nhận đăng 15 04 2020 Tóm tắt Gối cách chấn đàn hồi cốt sợi không liên kết gối U-FREI là một loại gối cách chấn đàn hồi tương đối mới. Gối có cấu tạo gồm các lớp cao su xen kẹp và gắn kết với các lớp sợi mỏng. Gối U-FREI được đặt trực tiếp lên trên bên trên phần đài móng và dưới phần thân công trình mà không cần bất kỳ một liên kết nào giữa chúng. Biến dạng cuộn là một đặc trưng cơ bản của gối U-FREI khi chịu chuyển vị ngang. Nó thể hiện sự không liên kết giữa lớp cao su ngoài cùng của gối U-FREI với các mặt bệ đỡ phần móng và phần thân công trình . Diện tích mặt tiếp xúc giữa các mặt của lớp cao su ngoài cùng của gối U-FREI với các bệ đỡ có ảnh hưởng lớn đến ứng xử ngang của gối U-FREI. Trong nghiên cứu này diện tích mặt tiếp xúc của gối U-FREI hình khối hộp với các bệ đỡ được xác định bằng phương pháp tính toán gần đúng. Từ khoá gối cách chấn gối cách chấn đàn hồi cốt sợi không liên kết biến dạng cuộn diện tích ngang hiệu dụng mặt tiếp xúc. AN APPROXIMATE ANALYTICAL APPROACH TO DETERMINE THE EFFECTIVE PLAN AREA IN CONTACT WITH SUPPORT SURFACES OF SQUARE U-FREI Abstract Un-bonded fiber reinforced elastomeric isolator U-FREI is relatively new elastomeric isolator. The isolator consists of rubber layers interleaved and bonded with thin fiber fabric as reinforcement sheets. It is installed directly between the foundation and superstructure without any connection at the interfaces. Rollover deforma- tion is a characteristic feature of the U-FREI subjected to horizontal displacement. Rollover

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
177    24    7    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.