Cường độ bám dính giữa cốt thép và bê tông sử dụng cát biển

Bài viết tiến hành thí nghiệm cường độ bám dính giữa cốt thép và bê tông sử dụng cát biển ở Phú Quốc, Kiên Giang trong các điều kiện bảo dưỡng khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu. | Cường độ bám dính giữa cốt thép và bê tông sử dụng cát biển Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng NUCE 2020. 14 3V 128 139 CƯỜNG ĐỘ BÁM DÍNH GIỮA CỐT THÉP VÀ BÊ TÔNG SỬ DỤNG CÁT BIỂN Trần Ngọc Thanha Lê Thanh Điềna b a Khoa Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh số 2 đường Võ Oanh quận Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh Việt Nam b Phòng nghiên cứu vật liệu xây dựng amp kết cấu công trình Viện khoa học thủy lợi Miền Nam số 658 đường Võ Văn Kiệt Quận 5 TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Nhận ngày 16 03 2020 Sửa xong 07 06 2020 Chấp nhận đăng 12 06 2020 Tóm tắt Nghiên cứu này thí nghiệm cường độ bám dính giữa cốt thép và bê tông sử dụng cát biển ở Phú Quốc Kiên Giang trong các điều kiện bảo dưỡng khác nhau. Tổng cộng 120 mẫu lăng trụ tròn với cốt thép chôn sâu đã được đúc và thí nghiệm kéo tuột. Các thông số khảo sát là cấp phối bê tông mác 200 và mác 300 loại cát cát sông và cát biển thời gian bảo dưỡng 7 14 28 90 và 180 ngày và điều kiện bảo dưỡng nước ngọt và nước mặn . Kết quả thí nghiệm cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa cường độ bám dính của bê tông sử dụng cát sông và cát biển cho đến 180 ngày. Cường độ bám dính tăng nhanh khi bảo dưỡng từ 7 ngày đến 28 ngày nhưng tăng chậm hơn từ sau 28 ngày đến 180 ngày. Cường độ bám dính của các mẫu ngâm trong nước ngọt lớn hơn một chút so với các mẫu ngâm trong nước mặn. Sự ăn mòn của cốt thép chôn trong bê tông sử dụng cát biển tiến triển không đáng kể sau khi bảo dưỡng 180 ngày trong nước mặn. Từ khoá cát biển cường độ bám dính cốt thép điều kiện bảo dưỡng. INTERFACIAL BOND STRENGTH BETWEEN STEEL BAR AND CONCRETE USING SEA SAND Abstract This study aimed to examine interfacial bond strength between steel bar and concrete using sea sand at Phu Quoc Kiên Giang province under various curing environment. Total 120 cylinder specimens with embed- ded steel bar were experienced under pullout test. The testing parameters included concrete grade M200 and M350 sand type river sand and sea sand curing time 7 14 28

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.