Ảnh hưởng của độ rỗng vi mô đến hệ số khuếch tán ion Clo hữu hiệu của đá xi măng

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của độ rỗng vi mô đến khả năng khuếch tán ion Clo của đá xi măng. Để dự đoán hệ số khuếch tán ion clo hữu hiệu, đá xi măng có thể được mô phỏng bởi các phương pháp đồng nhất hoá cơ học vi mô dựa trên nghiệm của bài toán Eshelby coi đá xi măng bao gồm các pha hạt hình cầu không khuếch tán được phân bố trong các pha nền có khả năng khuếch tán. | Ảnh hưởng của độ rỗng vi mô đến hệ số khuếch tán ion Clo hữu hiệu của đá xi măng Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng NUCE 2020. 14 3V 73 83 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ RỖNG VI MÔ ĐẾN HỆ SỐ KHUẾCH TÁN ION CLO HỮU HIỆU CỦA ĐÁ XI MĂNG Nguyễn Đình Hảia Trần Anh Tuấnb Nguyễn Tiến Dũnga a Khoa Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Giao thông Vận tải số 3 đường Cầu Giấy quận Đống Đa Hà Nội Việt Nam b Khoa Công Trình Trường Đại học Giao thông Vận tải số 3 đường Cầu Giấy quận Đống Đa Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 11 05 2020 Sửa xong 04 06 2020 Chấp nhận đăng 12 06 2020 Tóm tắt Bài báo này được thực hiện với mục đích nghiên cứu ảnh hưởng của độ rỗng vi mô độ rỗng hình thành bởi lỗ rỗng mao dẫn và lỗ rỗng khí kích thước µm đến khả năng khuếch tán ion clo của đá xi măng. Để dự đoán hệ số khuếch tán ion clo hữu hiệu đá xi măng có thể được mô phỏng bởi các phương pháp đồng nhất hoá cơ học vi mô dựa trên nghiệm của bài toán Eshelby coi đá xi măng bao gồm các pha hạt hình cầu không khuếch tán được phân bố trong các pha nền có khả năng khuếch tán. Kết quả của bài toán mô phỏng là hệ số khuếch tán hữu hiệu của đá xi măng là một hàm phụ thuộc vào tỷ lệ thể tích của vi lỗ rỗng và hệ số khuếch tán trong dung dịch lỗ rỗng. Các kết quả giải tích thu được sẽ được so sánh với các kết quả thực nghiệm đã được thực hiện trong các công bố trước đây. Từ khoá hệ số khuếch tán ion clo hữu hiệu đá xi măng đồng nhất hoá cơ học vi mô nghiệm bài toán Eshelby vi lỗ rỗng. INFLUENCE OF MICROPOROSITIES ON EFFECTIVE CHLORIDE DIFFUSION COEFFICIENTS IN HARDENED PORTLAND CEMENT PASTE Abstract The present paper aims at investigating the effect of different water-cement ratios related to different micro- porosities - capillary pores and air pores on the chloride diffusivity of hardenend Portland cement paste. For prediction of the effective diffusion coefficient of chloride ions cement paste can be modeled by means of micromechanical homogenization approach based on Eshelby s solution involving non diffusive spherical in- .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.