Xác định khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép sử dụng các mô hình vật liệu phi tuyến của TCVN 5574:2018

Bài viết đề xuất một phương pháp và bảng tính thực hành tính toán khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép sử dụng các mô hình phi tuyến mô phỏng quan hệ ứng suất - biến dạng của vật liệu bê tông và cốt thép dưới dạng hai đoạn thẳng và ba đoạn thẳng của TCVN 5574:2018. | Xác định khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép sử dụng các mô hình vật liệu phi tuyến của TCVN 5574 2018 Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng NUCE 2020. 14 3V 93 107 XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP SỬ DỤNG CÁC MÔ HÌNH VẬT LIỆU PHI TUYẾN CỦA TCVN 5574 2018 Nguyễn Việt Phươnga Vongchith Sykhamphab Nguyễn Trường Thắngb a Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Xây dựng Hà Tây A36-TT2 Khu đô thị Văn Quán quận Hà Đông Hà Nội Việt Nam b Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp Trường Đại học Xây dựng số 55 đường Giải Phóng quận Hai Bà Trưng Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 20 05 2020 Sửa xong 24 06 2020 Chấp nhận đăng 02 07 2020 Tóm tắt Bài báo này đề xuất một phương pháp và bảng tính thực hành tính toán khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép BTCT sử dụng các mô hình phi tuyến mô phỏng quan hệ ứng suất - biến dạng của vật liệu bê tông và cốt thép dưới dạng hai đoạn thẳng MH2ĐT và ba đoạn thẳng MH3ĐT của TCVN 5574 2018. Với kết quả kiểm chứng khá tin cậy bởi một chương trình thực nghiệm đã công bố phương pháp đề xuất được sử dụng để khảo sát trên hai cột BTCT thực tế từ đó ảnh hưởng của các mô hình vật liệu phi tuyến của TCVN 5574 2018 và tiêu chuẩn trước đây TCVN 5574 2012 được so sánh và đánh giá. Kết quả cho thấy khả năng chịu lực của cột BTCT theo TCVN 5574 2018 là thấp hơn so với TCVN 5574 2012. Bên cạnh đó khả năng chịu lực của cột BTCT phân tích bằng TCVN 5574 2018 - MH2ĐT thấp hơn so với MH3ĐT cho vật liệu bê tông với định lượng nhỏ hơn 5 . Từ khoá cột bê tông cốt thép lệch tâm xiên mô hình phi tuyến mặt tương tác. DETERMINATION OF LOAD BEARING CAPACITY OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS USING MATERIALS NON-LINEAR MODELS OF TCVN 5574 2018 Abstract This paper proposes a computation method and a practical Excel Spreadsheet to determine the load bearing capacity of reinforced concrete RC columns using non-linear materials models in the forms of bilinear and trilinear stress-strain relationships specified in TCVN 5574 2018. With relatively good .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    131    2    20-06-2024
2    991    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.