Phân tích ứng xử cố kết nền đất yếu gia cố PVD có xét đến sự giảm khả năng thoát nước phi tuyến theo chiều sâu

Bài viết phân tích cố kết thấm đối xứng trục của khối đất trụ tròn có gia cố PVD, trong đó qw được xem như giảm phi tuyến theo chiều sâu cắm PVD. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết. | Phân tích ứng xử cố kết nền đất yếu gia cố PVD có xét đến sự giảm khả năng thoát nước phi tuyến theo chiều sâu Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng NUCE 2020. 14 3V 84 92 PHÂN TÍCH ỨNG XỬ CỐ KẾT NỀN ĐẤT YẾU GIA CỐ PVD CÓ XÉT ĐẾN SỰ GIẢM KHẢ NĂNG THOÁT NƯỚC PHI TUYẾN THEO CHIỀU SÂU Nguyễn Bá Phúa a Khoa Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh 12 đường Nguyễn Văn Bảo quận Gò Vấp TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Nhận ngày 27 05 2020 Sửa xong 22 06 2020 Chấp nhận đăng 30 06 2020 Tóm tắt Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng tốc độ cố kết nền đất yếu có gia cố bấc thấm PVD chịu ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng thoát nước của PVD. Tuy nhiên khả năng thoát nước của PVD qw thường giảm đáng kể theo độ sâu cắm bấc điều này dẫn đến làm chậm quá trình cố kết trong nền. Bài báo này tiến hành phân tích cố kết thấm đối xứng trục của khối đất trụ tròn có gia cố PVD trong đó qw được xem như giảm phi tuyến theo chiều sâu cắm PVD. Kết quả phân tích cho thấy rằng sự giảm phi tuyến theo chiều sâu của qw gây cản trở đáng kể cho quá trình cố kết của đất nền và kết quả này thể hiện rõ hơn ở độ sâu lớn hơn trong nền đất yếu. Tuy nhiên qw càng lớn thì sự ảnh hưởng này càng nhỏ. Lời giải giải tích được sử dụng phân tích các công trình thực tế với trường hợp chiều dày lớp đất yếu lớn kết quả cho thấy rằng việc dự đoán ứng xử cố kết xét đến sự giảm phi tuyến của qw cho kết quả phù hợp với dữ liệu quan trắc tại hiện trường. Từ khoá khả năng thoát nước ứng xử cố kết độ thấm của đất nền gia cố bấc thấm lời giải giải tích. ANALYSIS OF CONSOLIDATION BEHAVIOR OF PVD-IMPROVED GROUND CONSIDERING NON- LINEAR REDUCTION OF DISCHARGE CAPACITY WITH DEPTH Abstract Many researchers reported that consolidation rate of prefabricated vertical drain PVD -installed ground is closely related to the discharge capacity of PVD qw which decreases with increasing lateral effective stress. Therefore the consolidation procedure of PVD-improved ground can be delayed due to the reduction of qw . This paper carried .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.