Chẩn đoán tổn hao lực ứng suất trước trong vùng neo cáp sử dụng đáp ứng trở kháng cơ-điện

Bài viết mô phỏng số để chẩn đoán tổn hao lực ứng suất trước trong vùng neo cáp của kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước sử dụng đáp ứng trở kháng cơ-điện được giới thiệu. | Chẩn đoán tổn hao lực ứng suất trước trong vùng neo cáp sử dụng đáp ứng trở kháng cơ-điện Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng NUCE 2020. 14 3V 1 11 CHẨN ĐOÁN TỔN HAO LỰC ỨNG SUẤT TRƯỚC TRONG VÙNG NEO CÁP SỬ DỤNG ĐÁP ỨNG TRỞ KHÁNG CƠ-ĐIỆN Lưu Trần Hữu Tína b Huỳnh Thanh Cảnhc d Lê Thanh Caoa b e Lê Văn Phước Nhâna b Hồ Đức Duya b a Khoa Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh 268 đường Lý Thường Kiệt quận 10 TP. Hồ Chí Minh Việt Nam b Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh Việt Nam c Khoa Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Duy Tân 254 đường Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng Việt Nam d Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Cao Trường Đại học Duy Tân 254 đường Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng Việt Nam e Khoa Xây dựng Trường Đại học Nha Trang 2 đường Nguyễn Đình Chiểu quận Vĩnh Thọ TP. Nha Trang Khánh Hòa Việt Nam Nhận ngày 06 06 2020 Sửa xong 25 06 2020 Chấp nhận đăng 14 07 2020 Tóm tắt Trong bài báo này một mô phỏng số để chẩn đoán tổn hao lực ứng suất trước trong vùng neo cáp của kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước sử dụng đáp ứng trở kháng cơ-điện được giới thiệu. Đầu tiên lý thuyết về đáp ứng trở kháng cơ-điện sử dụng cảm biến PZT Lead Zirconate Titanate và các chỉ số đánh giá hư hỏng dựa vào sự thay đổi của đáp ứng trở kháng được trình bày. Tiếp theo một mô hình phần tử hữu hạn cho vùng neo cáp của một dầm bê tông cốt thép ứng suất trước được mô phỏng bằng phần mềm ANSYS. Các trường hợp hư hỏng được khảo sát là tổn hao lực ứng suất trước trong dầm tương ứng với các mức độ khác nhau. Độ tin cậy của kết quả mô phỏng được kiểm chứng bằng việc so sánh với kết quả thực nghiệm. Cuối cùng các chỉ số đánh giá hư hỏng được xác định nhằm cảnh báo tổn hao lực ứng suất trước trong dầm. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy phương pháp trở kháng đạt được hiệu quả cao trong việc chẩn đoán tổn hao lực ứng suất trước trong vùng neo cáp. Từ khoá cảm biến PZT chẩn đoán kết cấu lực ứng suất trước trở kháng cơ-điện vùng neo cáp. IDENTIFICATION OF PRESTRESS-LOSS

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
144    53    2    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.