Áp dụng IFRS tại Việt Nam: Những khó khăn và giải pháp cho các trường đại học đào tạo kế toán

Bài viết đề cập đến những khó khăn trong công tác đào tạo nhân lực ngành kế toán, qua đó khuyến nghị các giải pháp cho các trường đại học trong giai đoạn đầu tiên của Đề án áp dụng IFRS tại Việt Nam. | Áp dụng IFRS tại Việt Nam Những khó khăn và giải pháp cho các trường đại học đào tạo kế toán Áp dụng IFRS tại Việt Nam Những khó khăn và giải pháp cho các trường đại học đào tạo kế toán Phan Thị Anh Đào Học viện Ngân hàng Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS trên thế giới đang ngày càng trở nên phổ biến. IFRS mang lại những lợi ích to lớn trong việc nâng cao tính minh bạch của thông tin kế toán và tạo ra ngôn ngữ kế toán toàn cầu từ đó tiết kiệm được nhiều chi phí xã hội và dễ dàng hơn trong so sánh BCTC giữa các quốc gia. Tuy nhiên việc áp dụng IFRS sẽ nẩy sinh nhiều khó khăn đặc biệt đối với quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Hiện nay doanh nghiệp Việt Nam đang chủ yếu áp dụng chế độ kế toán Việt Nam với khác biệt khá lớn so với các qui định của IFRS. Bên cạnh đó nhân lực kế toán phần lớn chưa được đào tạo về IFRS và chưa sẵn sàng cho việc áp dụng IFRS. Bài viết đề cập đến những khó khăn trong công tác đào tạo nhân lực ngành kế toán qua đó khuyến nghị các giải pháp cho các trường đại học trong giai đoạn đầu tiên của Đề án áp dụng IFRS tại Việt Nam. Từ khóa IFRS VAS đào tạo kế toán đại học Adoption of IFRS in Vietnam Difficulties and solutions for universities educating and training accounting Abstract Adoption of International Financial Reporting Standards IFRS has been becoming popular throughout the world. IFRS has brought enormous benefits in promoting the transparency in accounting information and creating the global accounting language then it helps to save huge social expenses and make it easier in comparing financial reports among countries. However the adoption of IFRS will arise many difficulties for Vietnam a developing country. Currently Vietnamese enterprises are mainly applying Vietnamese accounting system with a big difference compared to IFRS. An addition most of accountants have not been trained in ifrs so not yet willing to apply IFRS. To the extent of this paper we discuss the difficulties in training accounting resources and

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    13    1    29-01-2023
48    156    1    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.