Phân tích mờ khung thép sử dụng phương pháp phân tích trực tiếp và thuật toán tiến hóa vi phân cải tiến

Bài viết trình bày một phương pháp hiệu quả cho việc xác định khả năng chịu tải của kết cấu khung thép với các tham số của kết cấu và tải trọng là biến mờ. Phương pháp phân tích trực tiếp, trong đó các phần tử dầm và cột được mô hình bằng phương pháp khớp dẻo hiệu chỉnh, được sử dụng để tính toán khả năng chịu tải của công trình có xét đến các ứng xử phi tuyến hình học và phi tuyến vật liệu. | Phân tích mờ khung thép sử dụng phương pháp phân tích trực tiếp và thuật toán tiến hóa vi phân cải tiến KẾT CẤU - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG PHÂN TÍCH MỜ KHUNG THÉP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRỰC TIẾP VÀ THUẬT TOÁN TIẾN HÓA VI PHÂN CẢI TIẾN TS. TRƯƠNG VIỆT HÙNG Trường Đại học Thủy lợi TS. HÀ MẠNH HÙNG Trường Đại học Xây dựng Tóm tắt Bài báo trình bày một phương pháp hiệu phong phú và có thể làm nhiều hình dạng kết cấu quả cho việc xác định khả năng chịu tải của kết cấu khác nhau. Tuy nhiên do đặc điểm của vật liệu thép khung thép với các tham số của kết cấu và tải trọng là loại vật liệu dẻo có khả năng làm việc ngoài miền là biến mờ. Phương pháp phân tích trực tiếp trong đàn hồi tốt tính chất phi tuyến hình học và phi tuyến đó các phần tử dầm và cột được mô hình bằng vật liệu cần được xét đến trong thiết kế công trình. phương pháp khớp dẻo hiệu chỉnh được sử dụng để Trong các phương pháp thiết kế thông thường tính tính toán khả năng chịu tải của công trình có xét đến phi tuyến của công trình được xét đến một cách gián các ứng xử phi tuyến hình học và phi tuyến vật liệu. tiếp thông qua 2 bước cơ bản là 1 xác định nội lực Phương pháp lát cắt-α được sử dụng để mô tả kết sử dụng phân tích tuyến tính đàn hồi và 2 kiểm tra quả tính toán mờ của bài toán. Thuật toán tối ưu tiến độ an toàn của từng cấu kiện bằng các công thức cho hóa vi phân cải tiến được áp dụng để xác định các sẵn trong các tiêu chuẩn hiện hành ví dụ 1-2 trong cận dưới và cận trên cho khả năng chịu tải của kết đó các yếu tố phi tuyến đã được tích hợp sẵn. Cách cấu với mỗi lát cắt- α. Khung thép không gian 2 tầng tiếp cận này rõ ràng không mô tả cụ thể được ứng được nghiên cứu để minh họa cho tính hiệu quả của xử phi tuyến của kết cấu cũng như việc xét riêng lẻ phương pháp được xây dựng. từng cấu kiện công trình sẽ không đảm bảo được sự tương tác của các cấu kiện đó trong sự làm việc Từ khóa Biến mờ Khung thép Phân tích trực chung của toàn hệ kết cấu. Để khắc phục những tiếp Tối ưu Tiến hóa vi phân. nhược .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    359    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.