Quy trình đo đạc và đánh giá độ chính xác của thiết bị định vị GNSS động thời gian thực (GNSS - RTK)

Bài viết trình bày các quy trình đo đạc hiện trường và phân tích đánh giá độ chính xác của thiết bị định vị GNSS động thời gian thực (GNSS – RTK) theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 17123-8:2015. | Quy trình đo đạc và đánh giá độ chính xác của thiết bị định vị GNSS động thời gian thực GNSS - RTK ĐỊA KỸ THUẬT - TRẮC ĐỊA QUY TRÌNH ĐO ĐẠC VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ GNSS ĐỘNG THỜI GIAN THỰC GNSS - RTK TS. TR N NGỌC Đ NG NCS. DIÊM CÔNG TRANG ThS. TR N MẠNH TU N KS. NGUYỄN VĂN NGHĨA n C d n TS. NGUYỄN HÀ Trườn Đại học Mỏ - Địa chất ThS. ĐÀO XUÂN VƯƠNG Công ty CP dịch vụ thươn mại khảo sát à Đôn Tóm tắt Bài báo có nội dung trình bày các quy RTK . Trước kh bắt đầu côn tác khảo sát để đảm trình đo đạc hiện trường và phân tích đánh giá độ bảo rằn th ết bị bộ thu G SS và ăn ten có đủ độ chính xác của thiết bị định vị GNSS động thời gian chính xác cho êu cầu của nh m vụ khảo sát thì thực GNSS RTK theo tiêu chuẩn quốc tế ISO các th ết bị cần được k ểm tra độ khôn đảm bảo đo 17123-8 2015. Trong bài báo đã tiến hành thử cho các phép đo RT theo công bố của nhà sản nghiệm đo đạc và xác định độ chính xác công nghệ xuất th ết bị. Côn tác k ểm tra độ khôn đảm bảo định vị GNSS-RTK của thiết bị định vị vệ tinh đo cho các phép đo RT cần th c h n theo các Trimble R8s vào ngày 29 tháng 5 năm 2020. Kết qu định của T êu chuẩn quốc tế ISO 17123-8 2015 quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17123-8 2015 đ là t êu chuẩn quốc tế đã chỉ định các qu trình cho thấy sử dụng thiết bị định vị vệ tinh GNSS- RTK đo đạc h n trườn được áp dụn để xác định và Trimble R8s đáp ứng độ không đảm bảo đo cho các đánh á độ chính xác của h thốn định vị GNSS phép đo RTK theo công bố của nhà sản xuất thiết theo thờ an th c RT và th ết bị phụ trợ của bị. chún được sử dụn tron x d n khảo sát và đo đạc công trình. Từ khóa Tiêu chuẩn ISO định vị GNSS động thời gian thực độ chính xác 2. Quy trình đo đạc và đánh giá độ chính xác của thiết bị định vị GNSS động thời gian thực Abstract This paper presents the procedure of GNSS-RTK theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 17123- field measurement and assessment of accuracy of 8 2015 real-time kinematic positioning GNSS - RTK according to international standard ISO .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    14    1    28-01-2023
79    14    1    28-01-2023
2    21    1    28-01-2023
225    13    1    28-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.