Nghiên cứu ảnh hưởng thành phần hỗn hợp đất nhẹ gia cố bằng xi măng, bọt khí và lưới đánh cá thải đến cường độ kháng nén không nở hông

Bài viết trình bày được việc sử dụng và tận dụng một số vật liệu phế thải vào sản xuất chế tạo đất nhẹ bao gồm: đất bùn nạo vét, xi măng, lưới đánh cá thải và bọt khí. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. | Nghiên cứu ảnh hưởng thành phần hỗn hợp đất nhẹ gia cố bằng xi măng bọt khí và lưới đánh cá thải đến cường độ kháng nén không nở hông ĐỊA KỸ THUẬT - TRẮC ĐỊA NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG THÀNH PHẦN HỖN HỢP ĐẤT NHẸ GIA CỐ BẰNG XI MĂNG BỌT KHÍ VÀ LƯỚI ĐÁNH CÁ THẢI ĐẾN CƯỜNG ĐỘ KHÁNG NÉN KHÔNG NỞ HÔNG TS. NGÔ THỊ THANH HƯƠNG Trường Đại học Công nghệ GTVT Tóm tắt Việc tận dụng đất bùn nạo vét làm vật công trường xây dựng của các dự án cảng quy mô liệu nhẹ là một giải pháp hữu ích để bảo vệ môi lớn. Hầu hết các loại đất nạo vét lên là đất sét có trường và tiết kiệm vật liệu tự nhiên trong xây dựng. hàm lượng nước cao quá yếu để sử dụng làm vật Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của các thành phần liệu san lấp nếu không trải qua các quá trình xử lý. hỗn hợp đất nhẹ gia cố xi măng bọt khí và lưới Trước đây đất nạo vét này thường được đổ tại các đánh cá thải cùng với hàm lượng nước ban đầu bãi thải ở biển. Tuy nhiên điều này ngày càng trở trong đất bùn nạo vét tới cường độ chịu nén không nên khó khăn do các yếu tố về môi trường và yêu nở hông. Kết quả phân tích biểu đồ ba chiều cho cầu về việc tái sử dụng đất nạo vét trong các dự án thấy các yếu tố ảnh hưởng tới cường độ kháng nén xây dựng cảng đang ngày càng cấp bách. không nở hông của mẫu thí nghiệm theo thứ tự lần Phương pháp xử lý đất nhẹ gia cố với xi măng lượt là hàm lượng nước ban đầu xi măng bọt khí được phát triển ở Nhật Bản 1 2 như một phương lưới đánh cá thải đồng thời xác định được thành pháp tái sử dụng đất nạo vét thành vật liệu xây phần tối ưu cho cường độ kháng nén không nở dựng. Đất nhẹ bao gồm đất sét từ quá trình nạo vét hông của đất nhẹ gia cố. xi măng và vật liệu làm nhẹ. Nhờ việc kết hợp các Từ khóa Đất nhẹ gia cố xi măng bọt khí bùn vật liệu làm nhẹ như bọt khí hoặc các hạt giãn nở nạo vét lưới đánh cá cường độ kháng nén không polystyrol nên trọng lượng riêng của đất nhẹ nở hông. thường chỉ bằng khoảng 6-15 kN m3 1 . Đất nhẹ có trọng lượng thể tích tự nhiên thấp nhưng cường độ Abstract Taking advantage of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    69    2    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.