Thành phần loài và phân bố của các loài cua (Crustacea: Decapoda: Brachyura) ở rừng ngập mặn huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về thành phần loài và phân bố của các loài cua (Crustacea: Decapoda: Brachyura) ở rừng ngập mặn huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu. | Thành phần loài và phân bố của các loài cua Crustacea Decapoda Brachyura ở rừng ngập mặn huyện Cù Lao Dung Sóc Trăng Khoa học Tự nhiên Thành phần loài và phân bố của các loài cua Crustacea Decapoda Brachyura ở rừng ngập mặn huyện Cù Lao Dung Sóc Trăng 1 1 1 2 Lê Văn Thọ Đặng Văn Sơn Nguyễn Thị Mai Hương1 Phan Doãn Đăng Trần Ngọc Diễm My 1 Viện Sinh học nhiệt đới Viện Hàn lâm KH amp CN Việt Nam 2 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Ngày nhận bài 8 1 2020 ngày chuyển phản biện 16 1 2020 ngày nhận phản biện 3 3 2020 ngày chấp nhận đăng 26 3 2020 Tóm tắt Cua Brachyuran crabs là nhóm giáp xác Crustacea có thành phần loài đa dạng phân bố rộng và giữ vai trò sinh thái quan trọng ở khu vực rừng ngập mặn mangrove forest area . Trong nghiên cứu này các mẫu cua được thu tại 12 điểm nghiên cứu thuộc hai kiểu sinh cảnh gồm sinh cảnh rừng ngập mặn và sinh cảnh bãi bồi ở khu vực rừng ngập mặn thuộc huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng vào tháng 4 mùa khô và tháng 9 mùa mưa năm 2019. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 34 loài thuộc 17 giống 7 họ. Trong đó họ Ocypodidae có đa dạng loài lớn nhất với 11 loài tiếp theo là họ Sesarmidae 7 loài Portunidae 6 loài Varunidae 4 loài Grapsidae 3 loài Matutidae 2 loài và thấp nhất là họ Xanthidae chỉ ghi nhận được 1 loài. Đa dạng loài và mật độ quần thể cua tại sinh cảnh rừng ngập mặn ghi nhận 26 loài và mật độ dao động từ 34 0 8 4 đến 53 8 15 4 cá thể m2 cao hơn tại sinh cảnh bãi bồi ghi nhận được 15 loài và mật độ dao động từ 12 4 1 9 đến 13 6 3 6 cá thể m2 . Đa dạng loài và mật độ quần thể cua trong đợt khảo sát vào mùa mưa ghi nhận được 28 loài và mật độ dao động từ 13 6 3 6 đến 53 8 8 4 cá thể m2 cao hơn trong đợt khảo sát vào mùa khô ghi nhận được 14 loài và mật độ dao động từ 12 4 1 9 đến 34 0 8 4 cá thể m2 . Từ khóa cua khu vực rừng ngập mặn phân bố sinh cảnh bãi bồi thành phần loài. Chỉ số phân loại Mở đầu trường sống sinh sản và cung cấp nguồn thức ăn cho nhiều loài động

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.