Bài toán tối ưu kết cấu dàn phẳng sử dụng phân tích trực tiếp có xét đến điều kiện ràng buộc về tần số dao động riêng

Bài viết trình bày cách thiết lập và giải quyết bài toán tối ưu dàn thép chịu các tổ hợp tải trọng khác nhau có xét đến điều kiện ràng buộc về tần số dao động riêng. Phân tích trực tiếp được sử dụng để xét đến các ứng xử phi tuyến tính, phi đàn hồi của kết cấu. Hàm mục tiêu của bài toán tối ưu là tổng giá thành của công trình được đơn giản hóa như hàm tổng khối lượng. Các điều kiện ràng buộc của bài toán tối ưu gồm các yêu cầu về cường độ, sử dụng và tần số dao động riêng. Thuật toán tiến hóa vi phân được sử dụng để giải bài toán tối ưu đề ra. Dàn thép phẳng 10 thanh được xem xét để minh họa cho nghiên cứu này. | Bài toán tối ưu kết cấu dàn phẳng sử dụng phân tích trực tiếp có xét đến điều kiện ràng buộc về tần số dao động riêng Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Bài toán tối ưu kết cấu dàn phẳng sử dụng phân tích trực tiếp có xét đến điều kiện ràng buộc về tần số dao động riêng Hà Mạnh Hùng1 Trương Việt Hùng2 Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp Trường Đại học Xây dựng 1 2 Khoa Công trình Trường Đại học Thủy lợi Ngày nhận bài 17 2 2020 ngày chuyển phản biện 21 2 2020 ngày nhận phản biện 27 3 2020 ngày chấp nhận đăng 10 4 2020 Tóm tắt Trong bài báo này các tác giả trình bày cách thiết lập và giải quyết bài toán tối ưu dàn thép chịu các tổ hợp tải trọng khác nhau có xét đến điều kiện ràng buộc về tần số dao động riêng. Phân tích trực tiếp được sử dụng để xét đến các ứng xử phi tuyến tính phi đàn hồi của kết cấu. Hàm mục tiêu của bài toán tối ưu là tổng giá thành của công trình được đơn giản hóa như hàm tổng khối lượng. Các điều kiện ràng buộc của bài toán tối ưu gồm các yêu cầu về cường độ sử dụng và tần số dao động riêng. Thuật toán tiến hóa vi phân được sử dụng để giải bài toán tối ưu đề ra. Dàn thép phẳng 10 thanh được xem xét để minh họa cho nghiên cứu này. Từ khóa dàn thép phân tích trực tiếp tiến hóa vi phân tối ưu. Chỉ số phân loại Đặt vấn đề Để phát huy hiệu quả công tác thiết kế thiết kế tối ưu cũng được quan tâm nghiên cứu và áp dụng rộng rãi trong Kết cấu dàn là một trong những loại kết cấu được sử kết cấu dàn thép. Ưu điểm của thiết kế tối ưu là nó cho dụng phổ biến hiện nay nhờ khả năng vượt nhịp lớn hình phép đưa ra các giải pháp thiết kế có chi phí về xây dựng thức đẹp và phong phú phát huy tối đa khả năng của vật thấp hơn rất nhiều so với các phương pháp thiết kế thông liệu nên khối lượng nhẹ Việc thiết kế dàn thép hiện nay thường mà các yêu cầu về thiết kế đối với công trình vẫn thường được áp dụng theo cách tiếp cận gián tiếp với 2 bước được đảm bảo. Tùy thuộc vào mục đích của nhà thiết kế mà thiết kế nhằm có thể xét đến các tính chất phi tuyến hình bài

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    25    1    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.