Nghiên cứu khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng dùng trong giếng khai thác nước ngầm bằng mô hình thí nghiệm vật lý

Bài viết trình bày kết quả thí nghiệm mô hình vật lý về khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng dùng trong giếng tia và giếng đào thu nước thành bên để khai thác nước ngầm. Thí nghiệm mô hình nhằm xác định các tương quan giữa thành phần cấp phối, hệ số thấm, cột nước, độ chặt, độ dốc đặt ống với khả năng thu nước của các loại kết cấu ống lọc khác nhau. | Nghiên cứu khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng dùng trong giếng khai thác nước ngầm bằng mô hình thí nghiệm vật lý Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Nghiên cứu khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng dùng trong giếng khai thác nước ngầm bằng mô hình thí nghiệm vật lý Vũ Bá Thao Nguyễn Thành Công Nguyễn Huy Vượng Viện Thủy công Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Ngày nhận bài 4 5 2020 ngày chuyển phản biện 6 5 2020 ngày nhận phản biện 5 6 2020 ngày chấp nhận đăng 8 6 2020 Tóm tắt Bài bào trình bày kết quả thí nghiệm mô hình vật lý về khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng dùng trong giếng tia và giếng đào thu nước thành bên để khai thác nước ngầm. Thí nghiệm mô hình nhằm xác định các tương quan giữa thành phần cấp phối hệ số thấm cột nước độ chặt độ dốc đặt ống với khả năng thu nước của các loại kết cấu ống lọc khác nhau. Kết quả thí nghiệm tìm ra khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng lần lượt là 2 162- 12 238 l ph m và từ 0 0053-0 0227 l ph cm2. Kết cấu thu nước nằm ngang bằng ống lọc hoặc bê tông rỗng có thể dùng trong các loại giếng đứng để khai thác nước ngầm trong môi trường trầm tích biển gió. Từ khóa cồn cát kết cấu thu nước tầng chứa nước thu nước nằm ngang. Chỉ số phân loại Đặt vấn đề thác nước ngầm theo phương ngang đã được nghiên cứu và áp dụng vào thực tế. Hệ thống thu nước ngầm theo phương Dải cồn cát ven biển thuộc 4 tỉnh khu vực Bắc Trung ngang TNNN thường được áp dụng tại các khu vực có Bộ Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị có tổng chiều dày tầng chứa nước mỏng mực nước ngầm nằm chiều dài khoảng 271 9 km diện lộ 443 7 km2 thường phân nông. Phân tích các ưu điểm của hệ thống TNNN và phạm bố song song với đường bờ biển hiện tại và bị phân cắt bởi vi ứng dụng đã được trình bày trong nghiên cứu của Hunt và mạng lưới sông suối trong vùng thành 11 dải cồn cát. Thành cs 2002 2 . Hệ thống TNNN có ưu điểm là thu được lưu phần thạch học của tầng chứa nước trong các dải cồn cát chủ lượng lớn khi bố trí khai thác ở khu vực cồn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    1    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.