Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng khử màu nước thải dệt nhuộm

Bài viết tiến hành phân lập, tuyển chọn chủng vi khuẩn từ nước thải làng nghề dệt nhuộm và khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện môi trường tới khả năng làm mất màu thuốc nhuộm trong điều kiện in vitro. | Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng khử màu nước thải dệt nhuộm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng khử màu nước thải dệt nhuộm Nguyễn Huy Thuần1 Nguyễn Văn Giang2 Lê Thị Vân Anh2 1 Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao Trường Đại học Duy Tân 2 Khoa Công nghệ sinh học Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ngày nhận bài 22 10 2019 ngày chuyển phản biện 30 10 2019 ngày nhận phản biện 30 12 2019 ngày chấp nhận đăng 3 1 2020 Tóm tắt Nước thải dệt nhuộm không qua xử lý xả trực tiếp vào nguồn nước sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhiều phương pháp vật lý hoá học như lọc kết tủa keo tụ đã được tiến hành tuy nhiên giá thành cao tiêu thụ nhiều năng lượng tạo ra chất thải khó xử lý ảnh hưởng tới hệ sinh thái. Sử dụng vi sinh vật để xử lý nước thải dệt nhuộm được xem là phương pháp thay thế vì giá thành không cao thân thiện với môi trường. Nhiều chủng vi sinh vật thuộc các chi vi khuẩn vi nấm xạ khuẩn và tảo có khả năng phân huỷ thuốc nhuộm. Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích khảo sát khả năng khử màu thuốc nhuộm Red FN2BL của một số chủng vi khuẩn được phân lập từ nước thải dệt nhuộm. Ba chủng vi khuẩn A2 A9 và A14 có hiệu quả khử màu đã được tuyển chọn. Hiệu quả khử màu của chủng A9 80 6 gt A14 67 5 gt A2 34 6 trong điều kiện nuôi tĩnh trong điều kiện nuôi lắc hiệu quả phân huỷ thuốc nhuộm của chủng A9 63 3 gt A14 34 9 gt A2 26 9 . Chủng A9 được chọn để khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện môi trường nuôi cấy. Hiệu quả khử màu của chủng A9 mạnh nhất khi trong môi trường nuôi cấy có nguồn carbon là tinh bột nguồn nitơ là NH4 2SO4 NH4Cl hay cao nấm men mật độ vi khuẩn 5-15 pH môi trường trong khoảng 6-7 nhiệt độ 35oC. Chủng A9 có tiềm năng ứng dụng xử lý nước thải dệt nhuộm. Từ khóa khử màu nước thải phân huỷ sinh học thuốc nhuộm. Chỉ số phân loại Đặt vấn đề trên sinh khối vi sinh vật hay phân huỷ sinh học bởi tế bào vi sinh vật 1 . Hiện nay biện pháp phân huỷ sinh học được Trong ngành công .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    45    0
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.