Điều kiện nuôi thích hợp cho sinh trưởng của vi khuẩn probiotic Lactobacillus acidophilus VTCC 12257 ở quy mô phòng thí nghiệm và thiết bị lên men 30 l

Bài viết với mục tiêu phát triển mô hình bán công nghiệp sản xuất sinh khối L. acidophilus cho các ứng dụng trị liệu sinh học và probiotic, sử dụng các môi trường và thông số khác nhau ở cả hai điều kiện nuôi trong phòng thí nghiệm và thiết bị lên men 30 l, làm tiền đề cho sản xuất ở quy mô công nghiệp. | Điều kiện nuôi thích hợp cho sinh trưởng của vi khuẩn probiotic Lactobacillus acidophilus VTCC 12257 ở quy mô phòng thí nghiệm và thiết bị lên men 30 l Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Điều kiện nuôi thích hợp cho sinh trưởng của vi khuẩn probiotic Lactobacillus acidophilus VTCC 12257 ở quy mô phòng thí nghiệm và thiết bị lên men 30 l Đào Thị Lương Hà Thị Hằng Dương Văn Hợp Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học Đại học Quốc gia Hà Nội Ngày nhận bài 7 1 2020 ngày chuyển phản biện 10 1 2020 ngày nhận phản biện 13 2 2020 ngày chấp nhận đăng 9 3 2020 Tóm tắt Đặc tính probiotic trong điều kiện in vitro của chủng vi khuẩn Lactobacillus acidophilus L. acidophilus VTCC 12257 phân lập từ tôm lên men đã được đánh giá dựa vào các đặc điểm sinh học và khả năng chống chịu trong môi trường ruột mô phỏng. Trong nghiên cứu này chủng VTCC 12257 được nghiên cứu về động học sinh trưởng cho sản xuất sinh khối cao ở quy mô phòng thí nghiệm và trong thiết bị lên men 30 l. Nuôi ở quy mô phòng thí nghiệm sinh khối cao nhất thu được trên môi trường SPY nhiệt độ 37oC pH 6 5 tỷ lệ giống cấy 3 nguồn cacbon là glucose nguồn nitơ là hỗn hợp của pepton và cao nấm men thời gian nuôi 32 giờ khối lượng tế bào đạt 0 59 g l. Nuôi trong thiết bị lên men 30 l sinh khối đạt cao nhất ở tốc độ khuấy 50 v ph thời gian lên men 16-24 giờ đạt 0 72 g l dưới điều kiện pH được kiểm soát và 0 64 g l khi pH không kiểm soát. Đây được coi là bước khởi đầu để sản xuất ở quy mô công nghiệp cho vi khuẩn probiotic này. Từ khóa L. acidophilus VTCC 12257 lợi khuẩn quy mô phòng thí nghiệm và 30 l probiotic sinh khối. Chỉ số phân loại Đặt vấn đề trưởng và nuôi cấy các chủng probiotic tạo sinh khối tế bào cao đang được các ngành công nghiệp lên men sản xuất Ngày nay vai trò của các sản phẩm tự nhiên trong việc probiotic và giống cấy ngày càng quan tâm 4 . thúc đẩy sức khỏe và bảo vệ con người chống lại sự gia tăng của bệnh tật ngày càng nhận được sự quan tâm của Trong số các loài Lactobacillus các chủng thuộc loài cộng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    69    2    24-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.