Đánh giá độ nhạy cảm phóng xạ của tế bào lympho máu ngoại vi người bằng kỹ thuật phân tích sai hình nhiễm sắc thể do tổn thương phân tử DNA ở pha G2

Bài viết trình bày về quy trình kỹ thuật G2-assay và kết quả nghiên cứu thử nghiệm đánh giá độ nhạy cảm phóng xạ đối với nhóm người bình thường, làm tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo trên đối tượng bệnh nhân ung thư với kỳ vọng nâng cao hiệu quả của phương pháp xạ trị. | Đánh giá độ nhạy cảm phóng xạ của tế bào lympho máu ngoại vi người bằng kỹ thuật phân tích sai hình nhiễm sắc thể do tổn thương phân tử DNA ở pha G2 Khoa học Y - Dược Đánh giá độ nhạy cảm phóng xạ của tế bào lympho máu ngoại vi người bằng kỹ thuật phân tích sai hình nhiễm sắc thể do tổn thương phân tử DNA ở pha G2 Phạm Ngọc Duy Chế Quang Tuấn Trần Thanh Mai Lê Thị Thùy Linh Hán Huỳnh Diện Lê Thị Bích Thy Phạm Xuân Hải Viện Nghiên cứu Hạt nhân Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam Ngày nhận bài 13 1 2020 ngày chuyển phản biện 16 1 2020 ngày nhận phản biện 12 3 2020 ngày chấp nhận đăng 18 3 2020 Tóm tắt Phương pháp xạ trị bên cạnh tác động tiêu diệt tế bào ung thư còn ảnh hưởng không chọn lọc đến các tế bào thường xung quanh. Kỹ thuật phân tích sai hình nhiễm sắc thể do tổn thương phân tử DNA ở pha G2 của chu trình tế bào được kỳ vọng ứng dụng để đánh giá độ nhạy cảm phóng xạ nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và an toàn bức xạ. Trong nghiên cứu này các mẫu tế bào lympho máu ngoại vi người được nuôi cấy in vitro và chiếu xạ bằng nguồn phát tia X với các liều 0 5 1 0 2 0 và 4 0 Gy ở thời điểm 69 giờ sau nuôi cấy khi tế bào đang ở pha G2. Mẫu tiếp tục được xử lý với caffeine nồng độ 4 mM thu hoạch tế bào và tiêu bản hiển vi được phân tích để xác định tần số sai hình kiểu nhiễm sắc tử ở mẫu có và không xử lý caffeine. Độ nhạy cảm phóng xạ được đánh giá dựa trên chỉ số IRS G2 G2caffeine 100 . Kết quả cho thấy phương pháp này có tiềm năng ứng dụng trong đánh giá độ nhạy cảm phóng xạ cá nhân và triển vọng đánh giá cho các bệnh nhân ung thư trước xạ trị. Từ khóa caffeine chu trình tế bào điểm kiểm soát G2 độ nhạy cảm phóng xạ cá nhân sai hình nhiễm sắc tử xạ trị. Chỉ số phân loại Đặt vấn đề trường hợp khác biệt về độ nhạy cảm phóng xạ lâm sàng là do yếu tố di truyền 2 3 . Những yếu tố này đều liên quan Xạ trị là một trong những phương pháp phổ biến và đến cả tế bào khối u và tế bào bình thường 4 . Nghiên cứu hiệu quả để điều trị ung thư.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    13    1    05-02-2023
235    89    1    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.