Chế tạo nano berberin và đánh giá khả năng kháng nấm Candida albicans

Bài viết trình bày kết quả chế tạo thành công nano berberin bằng phương pháp nghiền quay với bi Zirconium có tiềm năng ứng dụng tạo các sản phẩm sử dụng trong phòng và trị bệnh do nấm Candida albicans gây ra. | Chế tạo nano berberin và đánh giá khả năng kháng nấm Candida albicans Khoa học Y - Dược Chế tạo nano berberin và đánh giá khả năng kháng nấm Candida albicans Nguyễn Hữu Tuyển1 Phan Thị Kim Ngân1 Mai Ngọc Tuấn Anh1 Hoàng Thùy Dương1 Lâm Hoàng Anh Thư1 Phạm Tiến Dũng1 Phạm Thanh Hồng2 Ngô Võ Kế Thành1 1 Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh 2 Trường Đại học Văn Lang Ngày nhận bài 2 3 2020 ngày chuyển phản biện 5 3 2020 ngày nhận phản biện 3 4 2020 ngày chấp nhận đăng 20 4 2020 Tóm tắt Berberin là một akaloid thực vật có tác dụng kháng khuẩn kháng viêm kháng ung thư hạ đường huyết Tuy nhiên việc ứng dụng berberin trong dược phẩm vẫn còn hạn chế do ít tan trong nước và sinh khả dụng thấp. Trong nghiên cứu này nhằm cải thiện sinh khả dụng và tăng tiềm năng ứng dụng của berberin trong dược phẩm nano berberin được tạo ra bằng phương pháp nghiền quay với sự hỗ trợ của bi Zirconium. Tính chất hạt nano berberin tạo ra được khảo sát bằng phương pháp chụp FE-SEEM TEM DLS và XRD. Hoạt tính kháng nấm Candida albicans được đánh giá trong điều kiện invitro. Kết quả cho thấy nano berberin được tạo ra với kích thước hạt trung bình khoảng 60 nm sau 120 giờ nghiền quay và nồng độ ức chế tối thiểu MIC ghi nhận đối với nấm Candida albicans là 1024 µg ml. Từ khóa berberin Candida albicans kháng sinh thực vật phương pháp nghiền quay. Chỉ số phân loại Fabrication of berberine nanoparticles and evaluation of antifungal activity on Candida albicans Huu Tuyen Nguyen1 Thi Kim Ngan Phan1 Ngoc Tuan Anh Mai1 Thuy Duong Hoang1 Hoang Anh Thu Lam1 Tien Dung Pham1 Thanh Hong Pham2 Vo Ke Thanh Ngo1 Saigon Hi-Tech Park Research Laboratories 1 2 Van Lang University Received 2 March 2020 accepted 20 April 2020 Abstract Berberine is a plant alkaloid with antibacterial anti-inflammatory anti-cancer and hypolipidemic activities etc. However the application of berberine in pharmaceuticals has still limited due to its less solubility in water and poor bioavailability. In this

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.