Phân tích thực trạng tuân thủ quy trình giám sát trị liệu áp dụng cho phác đồ methotrexat liều cao tại Bệnh viện K

Bài viết trình bày thực trạng sử dụng Methotrexat liều cao trong thực hành lâm sàng hiện nay tại Bệnh viện K chưa có sự thống nhất giữa thực hành và quy trình chuẩn cũng như giữa quy trình của Bệnh viện và các hướng dẫn thực hành khác. | Phân tích thực trạng tuân thủ quy trình giám sát trị liệu áp dụng cho phác đồ methotrexat liều cao tại Bệnh viện K Khoa học Y - Dược Phân tích thực trạng tuân thủ quy trình giám sát trị liệu áp dụng cho phác đồ methotrexat liều cao tại Bệnh viện K Vũ Minh Hà1 Nguyễn Thị Thanh Minh2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh1 Dương Khánh Linh1 Nguyễn Thị Liên Hương1 1 Trường Đại học Dược Hà Nội 2 Bệnh viện K Tân Triều Ngày nhận bài 20 3 2020 ngày chuyển phản biện 23 3 2020 ngày nhận phản biện 19 4 2020 ngày chấp nhận đăng 4 5 2020 Tóm tắt Methotrexat MTX là thuốc điều trị ung thư nằm trong danh mục thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế thế giới. Phác đồ MTX liều cao High dose MTX - HDMTX kèm giải cứu bằng leucovorin thường xuyên được sử dụng tại Bệnh viện K Tân Triều. Để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn trong sử dụng MTX quy trình giám sát trị liệu therapeutic drug monitoring - TDM cho HDMTX đã được bộ phận Dược lâm sàng tại Bệnh viện K xây dựng và được Giám đốc Bệnh viện phê duyệt vào tháng 11 2018. Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích mức độ tuân thủ TDM trong thực hành lâm sàng thường quy tại Bệnh viện K. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 7 2019 đến tháng 2 2020. Tổng cộng có 174 chu kỳ HDMTX bao gồm các chu kỳ điều trị u lympho không hodgkin 66 7 ung thư xương 30 4 và bệnh bạch cầu cấp dòng lympho 2 9 đã được đưa vào nghiên cứu trong đó 137 chu kỳ dùng phác đồ HDMTX truyền trong 4 h và 37 chu kỳ dùng phác đồ HDMTX truyền trong 24 h. Kết quả cho thấy không có chu kỳ nào tuân thủ đầy đủ các bước trong quy trình TDM. Phân tích sự tuân thủ trên từng khía cạnh của quy trình tỷ lệ tuân thủ là 47 1 cho đánh giá bệnh nhân trước truyền 14 9 cho quy trình bù dịch và kiềm hóa nước tiểu 58 6 cho định lượng MTX và 19 0 cho quy trình giải cứu bằng leucovorin. Từ thực trạng tuân thủ quy trình TDM áp dụng cho HDMTX tại Bệnh viện K còn thấp cần có thêm những nghiên cứu khác để tìm ra lý do những khó khăn trong việc tuân thủ quy trình hoặc các biến cố bất lợi xảy ra trên bệnh nhân khi không tuân thủ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    73    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.