Ảnh hưởng của tính chất đất đến sinh trưởng loài cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.) tại vùng Tây Bắc Việt Nam

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của tính chất đất đến sinh trưởng của loài cây Tai chua tại vùng Tây Bắc Việt Nam góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân làm nghề rừng. | Ảnh hưởng của tính chất đất đến sinh trưởng loài cây Tai chua Garcinia cowa Roxb. tại vùng Tây Bắc Việt Nam Khoa học Nông nghiệp Ảnh hưởng của tính chất đất đến sinh trưởng loài cây Tai chua Garcinia cowa Roxb. tại vùng Tây Bắc Việt Nam Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Thị Thu Trang Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp Ngày nhận bài 15 8 2019 ngày chuyển phản biện 19 8 2019 ngày nhận phản biện 18 9 2019 ngày chấp nhận đăng 27 9 2019 Tóm tắt Tai chua Garcinia cowa Roxb. là loài cây gỗ trung bình có nhiều công dụng phân bố và phát triển tốt trên đất phản ứng chua khả năng trao đổi cation CEC trung bình. Tính chất của đất có tác động trực tiếp đến sự sinh trưởng của loài cây này khu vực có tầng đất dày hàm lượng dinh dưỡng cao độ ẩm và độ xốp cao thích hợp cho loài Tai chua sinh trưởng tốt. Kết quả nghiên cứu tại 3 tỉnh Hòa Bình Sơn La Điện Biên ở khu vực Tây Bắc cho thấy đất nơi có cây Tai chua sống có hàm lượng đạm dễ tiêu dao động từ nghèo đến trung bình 3 8-6 51 mg 100 g lân tổng số dao động từ mức khá đến giàu 0 12-0 21 kali dễ tiêu và CEC trong đất ở mức trung bình đạt 13 03-14 0 mg 100 g và 12 17-17 91 meq 100 g. Độ ẩm đất dao động 3 60-4 20 tỷ trọng 2 72-2 75 dung trọng 1 14-1 22 và độ xốp 56 6-63 0 khá xốp . Trong 3 tỉnh nghiên cứu đất tại Hòa Bình có tầng dày hơn hàm lượng đạm dễ tiêu và lân dễ tiêu cao hơn ở Sơn La và Điện Biên cây Tai chua ở Hòa Bình sinh trưởng tốt nhất kém nhất là tại Điện Biên. Từ khóa cây Tai chua sinh trưởng Tây Bắc Việt Nam tính chất đất. Chỉ số phân loại Đặt vấn đề số yếu tố môi trường sống ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của loài Tai chua đặt ra là rất cần thiết. Trong khuôn khổ Tai chua là cây gỗ trung bình cao 16-20 m đường kính bài báo này chúng tôi đề cập tới ảnh hưởng của tính chất đất đạt 40-60 cm thân thẳng gỗ có màu trắng cứng thớ thô đến sinh trưởng của loài cây Tai chua tại vùng Tây Bắc Việt được dùng trong xây dựng đóng đồ đạc trong gia đình 1 . Nam. Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung các dữ liệu khoa Cây Tai chua là .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    2    1    22-02-2024
5    69    2    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.