Con đường ngăn cản CTLA-4 và PD-1 trong liệu pháp miễn dịch chống ung thư

Bài viết nghiên cứu hoạt động ức chế miễn dịch của CTLA-4 và PD-1, về con đường mà các tế bào ung thư đã lợi dụng CTLA-4 và PD-1 để trốn tránh hệ miễn dịch cũng như cách ngăn cản hoạt động của CTLA-4 và PD-1 trong phương pháp miễn dịch chống ung thư. | Con đường ngăn cản CTLA-4 và PD-1 trong liệu pháp miễn dịch chống ung thư TNU Journal of Science and Technology 225 08 196 - 202 CON ĐƯỜNG NGĂN CẢN CTLA-4 VÀ PD-1 TRONG LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH CHỐNG UNG THƯ Trần Thị Thanh Hương Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Ung thư là một trong mười nhóm nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới. Với mục tiêu nghiên cứu phương pháp mới trong việc điều trị ung thư chúng tôi đã tiếp cận liệu pháp miễn dịch ung thư. Trong những năm trở lại đây liệu pháp miễn dịch ung thư là một bước đột phá trong đó phương pháp ức chế chốt kiểm soát miễn dịch là một hướng đi đầy hứa hẹn. Chốt kiểm soát miễn dịch là các thụ thể bề mặt có chức năng điều hòa các tín hiệu tế bào và kìm hãm hoạt động miễn dịch của lympho T tuy nhiên chúng có thể bị các khối u khai thác để tạo ra trạng thái ức chế miễn dịch cho phép các khối u phát triển. Khi chúng tôi sử dụng phương pháp ức chế chốt kiểm soát miễn dịch CTLA-4 và PD-1 thì các khối u giảm sự phát triển đáng kể. Điều đó đã mở ra một hướng đi mới đầy tiềm năng cho các bác sỹ lâm sàng trong việc lựa chọn phương pháp điều trị ung thư mới hiệu quả trong các trường hợp cụ thể. Từ khóa Ung thư miễn dịch PD1 CTLA-4 phối tử Ngày nhận bài 14 11 2019 Ngày hoàn thiện 12 6 2020 Ngày đăng 22 6 2020 THE CTLA-4 AND PD-1 BLOCKADE PATHWAY IN CANCER IMMUNOTHERAPY Tran Thi Thanh Huong TNU - University of Information and Communication Technology ABSTRACT Cancer is one of the top ten causes of death worldwide. With the goal of searching new methods of cancer treatment we have approached cancer immunotherapy. In recent years cancer immunotherapy has been a quot breakthrough quot in the treatment of cancer in particular the method of inhibiting the immune checkpoint is a promising direction. Checkpoints are surface receptors that regulate cell signals and inhibit the immune activity of T lymphocytes but they can be exploited by tumors to create an immunosuppressive state for allow

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    64    1    24-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.