Ứng dụng vi khuẩn lactic trong sản xuất thử nghiệm nước tẩy rửa sinh học từ nước chua tàu hủ

Bài viết nghiên cứu sử dụng vi khuẩn lactic và nguồn nước chua tàu hủ để lên men lactic; tiến hành thử nghiệm sử dụng sản phẩm lên men để tạo ra một loại nước tẩy rửa sinh học vừa hiệu quả, vừa có khả năng kháng khuẩn, cũng là để góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường và giảm chi phí xử lí nước thải. | Ứng dụng vi khuẩn lactic trong sản xuất thử nghiệm nước tẩy rửa sinh học từ nước chua tàu hủ TNU Journal of Science and Technology 225 08 222 - 229 ỨNG DỤNG VI KHUẨN LACTIC TRONG SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM NƯỚC TẨY RỬA SINH HỌC TỪ NƯỚC CHUA TÀU HỦ Lưu Minh Châu Trần Thị Thảo Nguyên Lý Thị Thùy Duyên Trần Thị Xuân Nghi Lê Quốc Việt Bùi Hoàng Đăng Long Nguyễn Ngọc Thạnh Huỳnh Xuân Phong Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học - Đại học Cần Thơ TÓM TẮT Nghiên cứu này nhằm sản xuất thử nghiệm nước tẩy rửa sinh học từ quá trình lên men acid lactic bằng nước chua tàu hủ. Mười chủng vi khuẩn lactic được thử nghiệm lên men acid lactic ở 37 C và được khảo sát khả năng kháng khuẩn với chủng chỉ thị là Bacillus subtilis. Điều kiện tối ưu cho quá trình lên men acid lactic được khảo sát và dịch lên men được kiểm tra khả năng tẩy rửa carbohydrate protein và lipid. Kết quả có 6 chủng L. casei L9 L. acidophilus L11 và L. plantarum L26 L30 L37 và L52 được tuyển chọn do có khả năng lên men tốt với hàm lượng acid lactic trong khoảng 2 78-3 08 g L. Sáu chủng này đều có đặc tính kháng khuẩn chỉ thị B. subtilis. Trong đó chủng L. plantarum L30 có khả năng tạo vùng kháng khuẩn cao nhất đạt 16 33 mm. Điều kiện thích hợp cho sản xuất acid lactic từ nước chua tàu hủ của chủng L30 được xác định với hàm lượng đường 7 73 w v pH 5 54 và mật số giống chủng 10 7 tế bào mL với hàm lượng acid lactic đạt 10 03 g L và 10 39 g L ở quy mô 100 mL và 1 L. Dịch lên men ở nồng độ acid lactic 1 0 w v có khả năng tẩy rửa carbohydrate protein và lipid với hiệu suất lần lượt là 96 49 93 31 và 90 91 . Hàm lượng chất hoạt động bề mặt phù hợp cho khả năng tẩy rửa được xác định ở 10 CAPB với hiệu suất tẩy rửa carbohydrate protein và lipid đạt lần lượt là 97 91 98 08 93 00 . Từ khóa Khả năng kháng khuẩn lên men acid lactic nước chua tàu hủ nước tẩy rửa sinh học vi khuẩn lactic. Ngày nhận bài 20 11 2019 Ngày hoàn thiện 12 6 2020 Ngày đăng 10 7 2020 APPLICATION OF LACTIC BACTERIA IN EXPERIMENTAL PRODUCTION OF .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    81    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.