Nghiên cứu bào chế kem trị bỏng từ lô hội, rau má, thổ hoàng liên

Bài viết xây dựng công thức bào chế kem trị bỏng từ lô hội, rau má, thổ hoàng liên quy mô phòng thí nghiệm; đánh giá một số tiêu chuẩn chất lượng của kem trị bỏng từ lô hội, rau má, thổ hoàng liên. | Nghiên cứu bào chế kem trị bỏng từ lô hội rau má thổ hoàng liên TNU Journal of Science and Technology 225 08 161 - 167 NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KEM TRỊ BỎNG TỪ LÔ HỘI RAU MÁ THỔ HOÀNG LIÊN Đồng Quang Huy1 Nguyễn Quốc Thịnh1 Nguyễn Ngọc Minh1 Lê Thu Hoài 2 1Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên 2Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên TÓM TẮT Bỏng là một tai nạn thường gặp trong đời sống trong lao động sản xuất và trong cả vui chơi giải trí. Hiện nay có nhiều loại thuốc để điều trị vết thương bỏng được sản xuất ở trong nước hoặc được nhập khẩu. Việt Nam có nhiều loại cây thảo dược có tác dụng trị bỏng nhưng việc sử dụng chúng vẫn còn hạn chế. Việc nghiên cứu bào chế các thuốc mới từ nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước trữ lượng dồi dào giá thành không cao có tác dụng điều trị tại chỗ các vết thương bỏng vẫn luôn được đặt ra trong công tác trị bỏng. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được công thức kem có chứa hàm lượng cao chiết là 42 14 dịch chiết hoàng liên 14 dịch chiết lô hội 14 dịch chiết rau má tính chất cảm quan mịn màng đồng nhất không tách lớp kem mềm xốp độ xuyên sâu đạt trung bình 9 0 0 61 mm độ pH từ 6 0 6 5 an toàn cho da. Bước đầu đánh giá độ ổn định của kem cho thấy kem bền vững dưới tác động cơ học tại thời điểm nghiên cứu. Kết quả thử tác dụng điều trị bỏng độ II trên chuột thí nghiệm cho thấy hiệu quả rõ rệt không có chuột chết da hồi phục nhanh sau 7 ngày bôi thuốc. Từ khóa Kem Bỏng lô hội rau má hoàng liên Ngày nhận bài 26 11 2019 Ngày hoàn thiện 09 6 2020 Ngày đăng 11 6 2020 STUDY ON FORMULATION AND EVALUATION OF BURN REMOVAL CREAM FROM ALOE VERA L. CENTELLA ASIATICA URB. COPTIS CHINENSIS FRANCH Dong Quang Huy1 Nguyen Quoc Thinh1 Nguyen Ngoc Minh1 Le Thu Hoai2 1TNU - University of Medicine and Pharmacy 2Thai Nguyen College of Medical ABSTRACT Burns are a common accident in human life in labor and in entertainment. Currently there are many drugs used to treat burn wounds on the spot which are produced domestically or imported from abroad. The herbal plants .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
117    107    1    10-12-2023
110    117    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.