Khảo sát bệnh Carré trên chó tại bệnh xá thú y trường Đại học Cần Thơ

Bài viết tiến hành nhằm xác định tỷ lệ bệnh Carré trên chó theo giống, tuổi, tính biệt, tình trạng tiêm phòng và tần suất xuất hiện các triệu chứng lâm sàng điển hình ở chó mắc bệnh Carré để hỗ trợ cho việc chẩn đoán và điều trị. | Khảo sát bệnh Carré trên chó tại bệnh xá thú y trường Đại học Cần Thơ TNU Journal of Science and Technology 225 08 76 - 82 KHẢO SÁT BỆNH CARRÉ TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Văn Mỹ Tiên1 Trần Ngọc Bích1 Trần Thị Thảo1 Đặng Thị Thắm1 Ngô Phú Cường2 Huỳnh Tuấn Bửu3 1Trường Đại học Cần Thơ 2Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp 3Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh TÓM TẮT Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát chó bệnh được các chủ nuôi đem tới khám và điều trị tại Bệnh xá thú y Trường Đại học Cần Thơ bằng phương pháp khám lâm sàng và cận lâm sàng. Kết quả hỏi bệnh và khám lâm sàng có 115 chó nghi bị bệnh Carré chiếm tỷ lệ 6 54 và kết quả của xét nghiệm cận lâm sàng bằng bộ kit Rapid test CDV Ag do công ty Gen Action Việt Nam đã xác định có 42 ca nhiễm virus Carré chiếm tỷ lệ 36 52 trên 115 chó nghi nhiễm và 2 39 trên tổng số chó khảo sát. Trong đó chó lt 6 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm cao nhất là 50 00 và thấp nhất là giai đoạn 6 tháng 2 năm tuổi 16 67 chó không được tiêm phòng có tỷ lệ nhiễm cao nhất 74 35 kế đến là chó tiêm phòng 1 mũi 26 31 và thấp nhất ở chó tiêm phòng 2 mũi 7 89 . Sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm bệnh Carré theo giống tính biệt không có ý nghĩa thống kê P gt 0 05 . Triệu chứng lâm sàng phổ biến nhất là sốt 100 chảy dịch mũi xanh viêm kết mạc mắt 85 71 ho hắt hơi chảy mũi trong 78 57 nốt sài vùng da mỏng 54 76 sừng hoá gan bàn chân và da mũi 42 85 phân sệt tanh đen 28 57 và thấp nhất là triệu chứng thần kinh 21 42 . Từ khóa Chó Carré Đại học Cần Thơ bệnh xá thú y tỷ lệ nhiễm. Ngày nhận bài 08 01 2020 Ngày hoàn thiện 08 6 2020 Ngày đăng 11 6 2020 SURVEY ON CANINE DISTEMPER AT THE VETERINARY CLINIC CAN THO UNIVERSITY Van My Tien1 Tran Ngoc Bich1 Tran Thi Thao1 Dang Thi Tham 1 Ngo Phu Cuong2 Huynh Tuan Buu3 1Can Tho University 2Dong Thap Community College 3Department of Agriculture and Rural Development of Tra Vinh province ABSTRACT This study was conducted on 1 757 dogs examined and treated at the Veterinary Clinic Can Tho University by

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
147    13    1    06-02-2023
20    2    1    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.