Khảo sát nguyên nhân đẻ khó trên chó tại bệnh xá thú y trường Đại học Cần Thơ

Bài viết khảo sát này là so sánh các trường hợp sinh đẻ bình thường và đẻ khó về các tiêu chí giống, tuổi, chế độ dinh dưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. | Khảo sát nguyên nhân đẻ khó trên chó tại bệnh xá thú y trường Đại học Cần Thơ TNU Journal of Science and Technology 225 08 203 - 208 KHẢO SÁT NGUYÊN NHÂN ĐẺ KHÓ TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Lê Bình Minh Trần Ngọc Bích Trường Đại học Cần Thơ TÓM TẮT Nghiên cứu Khảo sát các nguyên nhân đẻ khó trên chó tại bệnh xá thú y trường Đại học Cần Thơ được thực hiện bằng phương pháp khám lâm sàng và cận lâm sàng siêu âm hoặc X-Quang nhằm khảo sát các nguyên nhân gây đẻ khó trên chó cái được mang đến khám và điều trị tại bệnh xá thú y Đại học Cần Thơ. Kết quả thu được qua thời gian khảo sát có 74 trường hợp đẻ khó trong tổng số 751 chó cái mang đến khám và điều trị chiếm tỷ lệ 9 85 . Trong đó giống chó nội và chó ngoại có tỷ lệ đẻ khó tương đương nhau với tỷ lệ lần lượt là 9 52 và 10 15 . Những chó có tầm vóc nhỏ như Chihuahua chó Fox và chó Cỏ chiếm tỷ lệ cao những con chó còn lại như chó Nhật chó Pup và chó Phú Quốc chiếm số lượng ít. Các yếu tố về độ tuổi lứa đẻ và tình trạng dinh dưỡng của chó cái có liên quan đến đẻ khó và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Nguyên nhân gây nên chứng đẻ khó được ghi nhận trong thời gian khảo sát là hẹp xương chậu 22 97 tiêm thuốc ngừa thai 21 62 thai lớn 17 57 cổ tử cung không mở 16 22 sảy thai hoặc đẻ non 6 76 rặn yếu 6 76 tư thế thai bất thường 5 4 vỡ tử cung 2 7 . Từ khóa Chó Đại học Cần Thơ đẻ khó bệnh xá thú y nguyên nhân Ngày nhận bài 17 01 2020 Ngày hoàn thiện 12 6 2020 Ngày đăng 22 6 2020 SURVEY OF DYSTOCIA IN THE BITCH AT THE VETERINARY CLINIC CAN THO UNIVERSITY Le Binh Minh Tran Ngoc Bich Can Tho University ABSTRACT The study quot Survey of dystocia in the bitch at the veterinary clinic Can Tho university quot was conducted by clinical and subclinical examination method ultrasound or X-ray to investigate the causes. causing a difficult calving on the female dog which was taken to examination and treatment at at the veterinary clinic Can Tho university. Results obtained through the survey time has 74 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.