Phân lập và xác định thành phần dinh dưỡng của vi tảo Chlorella Ellipsoidea tại vườn quốc gia Xuân Thủy

Bài viết tiến hành phân lập và xác định thành phần dinh dưỡng của vi tảo Chlorella Ellipsoidea tại vườn quốc gia Xuân Thủy thông qua thuần khiết các loài vi tảo, khảo sát thời gian và môi trường nuôi cấy loài Chlorella ellipsoidea, thành phần axit béo của loài C. ellipsoidea, hàm các lượng sắc tố của loài vi tảo C. ellipsoidea. | Phân lập và xác định thành phần dinh dưỡng của vi tảo Chlorella Ellipsoidea tại vườn quốc gia Xuân Thủy TNU Journal of Science and Technology 225 08 454 - 460 PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA VI TẢO CHLORELLA ELLIPSOIDEA TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY Nguyễn Thị Thanh Nhàn1 Phó Thị Thúy Hằng2 1Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 2Trường Đại học Y Dược ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Hiện nay trong các nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên vi tảo được tập trung nghiên cứu nhiều và đem lại rất nhiều lợi ích cho con người. Chlorella là một loài vi tảo lục đặc biệt quý giá kích thước nhỏ nhưng chứa đầy đủ các axit amin vitamin và các khoáng chất. Người khi sử dụng vi tảo Chlorella có tác dụng tăng sức đề kháng làm sạch máu gan thận và ruột kích thích sinh sản tế bào hồng cầu tăng oxy cho các tế bào và não. Với mục đích bảo tồn nguồn gen của vi tảo Chlorella phục vụ cho các nghiên cứu ứng dụng sau này chúng tôi đã tiến hành phân lập các mẫu vi tảo thu tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy Nam Định. Kết quả nghiên cứu đã xác định được loài Chlorella ellipsoidea sinh trưởng tốt nhất trong môi trường BG11. Loài Chlorella ellipsoidea có thành phần dinh dưỡng chứa các axit béo không no khá cao gồm axit linoleic 13 867 và axit alpha-linoleic 17 457 . Carbohydrate ở mức trên giá trị trung bình. Các sắc tố quan trọng như chlorophyll a chlorophyll b và caroteinoid. Từ khoá Carbohydrate Chlorella ellipsoidea phân lập vi tảo Vườn Quốc Gia Xuân Thủy. Ngày nhận bài 21 01 2020 Ngày hoàn thiện 31 7 2020 Ngày đăng 31 7 2020 ISOLATE AND IDENTYFY THE NUTRITIONAL INGREDIENT OF CHLORELLA ELLIPSOIDEA MICROALGE IN XUAN THUY NATIONAL PARK Nguyen Thi Thanh Nhan1 Pho Thi Thuy Hang2 1Hai Duong Medical Technical University 2TNU - University of Medicine and Pharmacy ABSTRACT Nowadays in the material from nature microalge is studied very much and caried a lots of benefit to the human. Chlorella is the precious special microalge. It is small size but it is full of amino acids vitamins and minerals. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    23    1    28-01-2023
9    26    1    28-01-2023
75    81    2    28-01-2023
116    14    1    28-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.