Mối liên hệ giữa mức độ phân mảnh DNA tinh trùng và các chỉ số tinh dịch đồ ở nam giới vô sinh

Bài viết đánh giá có hay không mối liên hệ giữa mức độ phân mảnh của tinh trùng (bằng kỹ thuật SCSA) với các chỉ số tinh dịch đồ để làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng thụ tinh trong ống nghiệm. | Mối liên hệ giữa mức độ phân mảnh DNA tinh trùng và các chỉ số tinh dịch đồ ở nam giới vô sinh TNU Journal of Science and Technology 225 08 105 - 111 MỐI LIÊN HỆ GIỮA MỨC ĐỘ PHÂN MẢNH DNA TINH TRÙNG VÀ CÁC CHỈ SỐ TINH DỊCH ĐỒ Ở NAM GIỚI VÔ SINH Dương Thị Nhàn1 2 Nguyễn Phú Hùng1 1Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên 2Khoa Hỗ trợ Sinh sản - Bệnh viện A Thái Nguyên TÓM TẮT Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng mức độ đứt gãy DNA tinh trùng ở nam giới vô sinh cao hơn ở người bình thường và có mối liên quan giữa mức độ dị dạng của tinh trùng với sự phân mảnh DNA tinh trùng. Tuy nhiên yếu tố để dự đoán mức độ phân mảnh DNA tinh trùng không phải là hình dạng tinh trùng và những tinh trùng bình thường vẫn có thể mang DNA bị phân mảnh. Trong nghiên cứu này nhóm tác giả tiến hành xác định sự phân mảnh DNA tinh trùng bằng phương pháp SCSA Sperm chromatin structure assay và đánh giá mối tương quan giữa các chỉ số tinh dịch đồ với mức độ phân mảnh DNA tinh trùng. Kết quả nghiên cứu này chỉ ra rằng tỷ lệ phân mảnh cao liên quan đến mức độ di động và tỷ lệ sống của tinh trùng. Mặt khác ở độ pH thấp 7 2 thì tỷ lệ phân mảnh DNA của tinh trùng cao hơn rõ rệt so với nhóm pH 7 2. Không có sự khác biệt nào về mức độ phân mảnh của tinh trùng theo độ tuổi và mật độ tinh trùng. Từ khóa Y- sinh phân mảnh DNA tinh trùng tinh dịch đồ vô sinh nam SCSA. Ngày nhận bài 01 02 2020 Ngày hoàn thiện 08 6 2020 Ngày đăng 11 6 2020 THE ASSOCIATION BETWEEN SPERM DNA FRAGMENTATION INDEX AND CONVENTIONAL SEMEN PARAMETERS IN MALE PATIENTS WITH INFERTILITY Duong Thi Nhan1 2 Nguyen Phu Hung2 1TNU - University of Sciences 2Assisted Reproductive Unit Hospital A Thai Nguyen ABSTRACT Many recent studies have shown that the level of sperm DNA fragmentation is higher in male infertility than in normal people and there is a correlation between sperm deformity and sperm DNA fragmentation but the factor to predict the degree of sperm fragmentation is not the sperm shapeand the normal sperm can still carry .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    379    2    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.