Strobilanthes helicta T. Anders. - họ ô rô (Acanthaceae), ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam

Bài viết mô tả chi tiết tài liệu gốc và các tài liệu có liên quan, mẫu chuẩn, đặc điểm hình thái, phân bố và sinh thái, ảnh minh họa, bảng so sánh các đặc điểm với loài gần nhất (Strobilanthes pateriformis Lindau, Strobilanthes rostrata Y. F. Deng & J. R. I. Wood). Loài Strobilanthes helicta có đặc điểm hình thái giống với loài Strobilanthes pateriformis, Strobilanthes rostrata nhưng khác nhau bởi đặc điểm về cấu trúc cụm hoa, hoa, bầu và vòi nhụy. | Strobilanthes helicta T. Anders. - họ ô rô Acanthaceae ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam TNU Journal of Science and Technology 225 08 71 - 75 Strobilanthes helicta T. Anders. - HỌ Ô RÔ ACANTHACEAE GHI NHẬN MỚI CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM Bùi Thị Thu Trang2 Deng Yunfei3 Sỹ Danh Thường4 Bùi Hồng Quang1 2 Đỗ Văn Hài1 2 1Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2Học viện Khoa học và công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 3Vườn Thực vật Hoa Nam - Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc 4Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Strobilanthes helicta T. Anders. loài thực vật ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam thuộc họ Ô rô Acanthaceae đã được nghiên cứu và mô tả. Trước đây loài này chỉ được ghi nhận phân bố ở Ấn Độ Bhutan Mianma Nepal Trung Quốc. Trong bài báo này nhóm tác giả mô tả chi tiết tài liệu gốc và các tài liệu có liên quan mẫu chuẩn đặc điểm hình thái phân bố và sinh thái ảnh minh họa bảng so sánh các đặc điểm với loài gần nhất Strobilanthes pateriformis Lindau Strobilanthes rostrata Y. F. Deng amp J. R. I. Wood . Loài Strobilanthes helicta có đặc điểm hình thái giống với loài Strobilanthes pateriformis Strobilanthes rostrata nhưng khác nhau bởi đặc điểm về cấu trúc cụm hoa hoa bầu và vòi nhụy. Mẫu tiêu bản được thu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai và được lưu giữ tại Phòng tiêu bản thực vật Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Từ khóa Acanthaceae cụm hoa loài bổ sung Strobilanthes helicta Việt Nam Ngày nhận bài 07 02 2020 Ngày hoàn thiện 08 6 2020 Ngày đăng 11 6 2020 Strobilanthes helicta T. Anders. Acanthaceae - A NEWLY RECORDED SPECIES FOR FLORA OF VIETNAM Bui Thi Thu Trang2 Deng Yunfei3 Sy Danh Thuong4 Bui Hong Quang1 2 Do Van Hai1 2 1Institute of Ecology and Biological Resources - VAST Vietnam 2Graduate University of Science and Technology - VAST Vietnam 3South China Botanical Garden Chinese Academy of Sciences Guangzhou China 4TNU - University of Education .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    88    1    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.