Phát hiện Heliobacter pylori từ dịch dạ dày bằng kỹ thuật Nested PCR

Bài viết tiến hành thiết lập phản ứng Nested PCR để phát hiện Heliobacter pylori trực tiếp từ dịch dạ dày nhằm giảm tính xâm lấn so với các phương pháp phân tích từ mô dạ dày. | Phát hiện Heliobacter pylori từ dịch dạ dày bằng kỹ thuật Nested PCR TNU Journal of Science and Technology 225 08 112 - 118 PHÁT HIỆN HELIOBACTER PYLORI TỪ DỊCH DẠ DÀY BẰNG KỸ THUẬT NESTED PCR Nguyễn Phú Hùng1 Trần Ngọc Anh1 2 1Trường Đại học Khoa học ĐH Thái Nguyên 2Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Helicobacter pylori là một trong những vi khuẩn thường gặp gây nhiễm trùng đường tiêu hóa. Có rất nhiều phương pháp để chẩn đoán nhiễm tùy theo điều kiện cụ thể của từng cơ sở y tế. Các phương pháp chẩn đoán có tính xâm lấn thông qua nội soi gồm thử nghiệm urease nuôi cấy vi khuẩn chẩn đoán mô bệnh học. Thông thường việc chẩn đoán bằng PCR cũng như các xét nghiệm Clotest hiện nay đều trải qua việc sinh thiết một mẫu niêm mạc dạ dày điều này ít nhiều gây tổn thương cho dạ dày và gây đau đớn cho người bệnh. Trong khi đó PCR phát hiện từ mẫu phân và mẫu nước tiểu là những xét nghiệm không xâm lấn nhưng tỷ lệ âm tính giả cao do khả năng thu nhận được H. pylori từ các mẫu bệnh phẩm này thấp hơn nhiều so với trong mô hoặc dịch dạ dày. Mục tiêu của nghiên cứu này là thiết lập phản ứng Nested PCR để phát hiện trực tiếp từ dịch dạ dày nhằm giảm tính xâm lấn so với các phương pháp phân tích từ mô dạ dày. Kết quả thu được cho thấy phản ứng có tính có độ nhạy cao cho phép phát hiện được từ chủng chuẩn cũng như mẫu dịch dạ dày của các bệnh nhân. Từ khóa Y- sinh Nested PCR chuẩn đoán H. pylori mẫu dịch dạ dày mô dạ dày. Ngày nhận bài 14 02 2020 Ngày hoàn thiện 08 6 2020 Ngày đăng 11 6 2020 DETECTION OF HELICOBACTER PYLORI IN GASTRIC JUICE BY NESTED PCR Nguyen Phu Hung1 Tran Ngoc Anh1 2 1TNU - University of Sciences 2TNU University of Medicine and Pharmacy ABSTRACT Helicobacter pylori H. pylori is one of the common bacteria that causes digestive tract infections. There are many methods to diagnose H. pylori infection depending on the specific conditions of each heath facilities. Invasive methods used to diagnose include .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    87    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.