Điều tra thực vật sử dụng làm thuốc chữa bệnh về dạ dày theo kinh nghiệm của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên

Bài viết tiến hành điều tra, nghiên cứu những cây thuốc được cộng đồng các dân tộc thiểu số sống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dùng trong điều trị bệnh nói chung và điều trị bệnh dạ dày nói riêng sẽ đóng góp vào việc bảo tồn giá trị văn hóa bản địa cho các dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên. | Điều tra thực vật sử dụng làm thuốc chữa bệnh về dạ dày theo kinh nghiệm của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên TNU Journal of Science and Technology 225 08 209 - 216 ĐIỀU TRA THỰC VẬT SỬ DỤNG LÀM THUỐC CHỮA BỆNH VỀ DẠ DÀY THEO KINH NGHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC Ở TỈNH THÁI NGUYÊN Lê Thị Thanh Hương Nguyễn Thị Quỳnh Trường Đại học Khoa học ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Thái Nguyên là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc khác nhau cùng tập trung sinh sống. Mỗi dân tộc lại có những kinh nghiệm riêng trong việc sử dụng các loài thực vật để phòng và chữa nhiều loại bệnh khác nhau trong đó có bệnh dạ dày. Để đánh giá được mức độ đa dạng của các loài thực vật dùng làm thuốc điều trị dạ dày cũng như các bài thuốc về dạ dày trong nghiên cứu này chúng tôi đã sử dụng các phương pháp điều tra phân loại và đánh giá tính đa dạng về nguồn gen dạng sống của các loài thực vật. Kết quả thu được gồm 45 loài thực vật có công dụng làm thuốc chữa bệnh dạ dày thuộc 40 chi 29 họ của 2 ngành thực vật bậc cao có mạch với sự đa dạng về bộ phận được sử dụng làm thuốc. Bên cạnh đó 12 bài thuốc được sử dụng để chữa bệnh dạ dày theo kinh nghiệm của cộng đồng dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên cũng đã được thu thập. Nghiên cứu này cho thấy rằng các đồng bào dân tộc tỉnh Thái Nguyên có kinh nghiệm đặc sắc trong việc sử dụng các loài thực vật để chữa các bệnh về dạ dày. Từ khóa Sinh học cây thuốc bệnh dạ dày cộng đồng dân tộc Thái Nguyên. Ngày nhận bài 14 02 2020 Ngày hoàn thiện 13 6 2020 Ngày đăng 22 6 2020 INVESTIGATION OF MEDICAL PLANTS USED TO TREAT STOMACH DISEASES BELONGING TO EXPERIENCES OF ETHNIC COMMUNITIES IN THAI NGUYEN PROVINCE Le Thi Thanh Huong Nguyen Thi Quynh TNU - University of Sciences ABSTRACT Thai Nguyen is a province with different ethnic groups living together. Each ethnic group has its own experience in using plants to prevent and cure many different diseases including stomach disease. In order to assess the diversity of plants used to treat gastric as well as stomach remedies in this

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
141    27    2    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.