Hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân ung thư được hóa trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Bài viết tiến hành xác định nồng độ một số chỉ số hóa sinh liên quan đến hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân ung thư sau hóa trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung. | Hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân ung thư được hóa trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên TNU Journal of Science and Technology 225 08 190 - 195 HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐƯỢC HÓA TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Nguyễn Thị Hoa Trần Thị Kim Phượng Trường Đại học Y Dược ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm xác định nồng độ một số chỉ số hóa sinh liên quan đến hội chứng chuyển hóa HCCH ở bệnh nhân ung thư sau hóa trị. Bằng phương pháp mô tả theo dõi dọc 266 bệnh nhân được hóa trị ít nhất 6 chu kỳ CK tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Kết quả cho thấy sau hóa trị CK6 một số đặc điểm lâm sàng liên quan đến HCCH gồm cân nặng chỉ số BMI huyết áp đều cao hơn so với trước hóa trị p gt 0 05 nồng độ glucose và một số thành phần lipid huyết tương như cholesterolTP triglycerid LDL-C đều cao hơn có ý nghĩa so với trước hóa trị nồng độ HDL-C huyết tương thấp hơn có ý nghĩa so với trước hóa trị. Tỷ lệ tăng huyết áp là 31 9 tỷ lệ tiền đái tháo đường là 21 4 tỷ lệ đái tháo đường là 7 4 tỷ lệ rối loạn ít nhất một thành phần lipid huyết tương là 64 3 tỷ lệ HCCH là 22 9 . Có sự tăng một số chỉ số thuộc HCCH ở bệnh nhân sau hóa trị. Tỷ lệ HCCH là 22 9 . Từ khóa Lipid ung thư hội chứng chuyển hóa hóa trị Thái Nguyên. Ngày nhận bài 19 02 2020 Ngày hoàn thiện 11 6 2020 Ngày đăng 22 6 2020 METABOLIC SYNDROME IN CANCER PATIENTS AFTER CHEMOTHERAPY IN THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL Nguyen Thi Hoa Tran Thi Kim Phuong TNU - University of Medicine and Pharmacy ABSTRACT Study to determining the levels of plasma some biochemistry test related to metabolic syndrome in levels in cancer patients before and after chemotherapy. By a longitudinal study method of 266 cancer patients were treated at least 6 cycles of chemotherapy in Oncology department in Thai Nguyen National hospital. The results show that after the 6th cycle some characteristics of metabolic syndrome include weight BMI and blood pressure were higher than before chemotherapy p gt . .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    63    2    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.