Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại khoa Nội - Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Bài viết nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại khoa Nội - Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên nhằm nâng cao chất lượng điều trị đặc biệt là trên đối tượng bệnh nhân tăng huyết áp. | Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại khoa Nội - Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên TNU Journal of Science and Technology 225 08 466 - 471 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN Trần Văn Hòa1 Nguyễn Văn Dũng2 Trần Ngọc Anh Bùi Thị Luyến2 Dương Thị Phương3 2 1Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 2Trường Đại học Y Dược ĐH Thái Nguyên 3Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên TÓM TẮT Tăng huyết áp THA là một vấn đề sức khỏe phổ biến ở cộng đồng có xu hướng ngày càng tăng và hiện nay đã trở thành một thách thức lớn đối với ngành y tế trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Mục tiêu là khảo sát một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại khoa Nội Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu nghiên cứu trên 95 bệnh nhân tăng huyết áp điều trị nội trú tại khoa Nội Bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên từ tháng 1 2019 đến tháng 6 2019. Kết quả và kết luận tỷ lệ nữ nam là 1 2. Tuổi trung bình là 60 8 12 3 tuổi. Phân độ THA 27 4 độ I 56 8 độ II 15 8 độ III. Nồng độ cholesterol triglycerid huyết tương tăng dần theo mức độ THA p lt 0 05 . Tổn thương cơ quan đích Bệnh động mạch vành 8 4 bệnh tim 3 2 tổn thương não 2 1 . Từ khóa Tăng huyết áp huyết áp tâm trương huyết áp tâm thu điều trị nội trú bệnh viện quốc tế Thái Nguyên Ngày nhận bài 20 02 2020 Ngày hoàn thiện 29 7 2020 Ngày đăng 31 7 2020 CLINICAL AND SUBCLINICAL CHARACTERISTICS IN HYPERTENSIVE PATIENTS AT INTERNAL DEPARTMENT THAI NGUYEN INTERNATIONAL HOSPITAL Tran Van Hoa1 Nguyen Van Dung2 Tran Ngoc Anh Bui Thi Luyen2 Duong Thi Phuong3 2 1Thai Nguyen international Hospital 2TNU - University of Medicine and Pharmacy 3Thai Nguyen Medical College ABSTRACT Hypertension was a common health issue in society intended to increase and now becomes a big challenge to the world public health in general and Viet Nam in particular. Objective Clinical and subclinical characteristics survey in

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.