Nghiên cứu công thức khử trùng mẫu và môi trường nuôi cấy in vitro cây bình vôi vàng (Stephania spp.)

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu khử trùng mẫu và môi trường tạo đa chồi in vitro của cây Bình vôi vàng, góp phần vào việc xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây này tại Việt Nam. | Nghiên cứu công thức khử trùng mẫu và môi trường nuôi cấy in vitro cây bình vôi vàng Stephania spp. TNU Journal of Science and Technology 225 08 239 - 244 NGHIÊN CỨU CÔNG THỨC KHỬ TRÙNG MẪU VÀ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY IN VITRO CÂY BÌNH VÔI VÀNG Stephania spp. Tangmany SYSOMEPHONE 1 Ngô Diễm Quỳnh2 PHANTHAHAK Santhana Nongkhan MANISOK2 Phạm Thị Thanh Nhàn2 2 1Viện nghiên cứu Khoa học giáo dục - Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 2Trường Đại học Sư pham - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Cây Bình vôi Stephania spp. được sử dụng phổ biến trong y học. Củ Bình vôi chứa một lượng alkaloid như L - tetrahydropalmatin rotundin stepharin roemerin cycleanin. Những hợp chất này được sử dụng để điều chế thuốc an thần điều hòa hoạt động tim và hô hấp tăng khả năng miễn dịch ức chế tế bào ung thư trực khuẩn lao quá trình sao chép của HIV. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu khử trùng mẫu và môi trường tạo đa chồi in vitro của cây Bình vôi vàng. Công thức khử trùng mẫu cây là đoạn thân non chứa chồi ngủ dài 1 5 2 cm được rửa sạch và ngâm trong dung dịch xà phòng loãng 30 phút rửa sạch bằng nước cất khử trùng và lắc trong dung dịch HgCl2 0 1 trong 5 phút sau 3 -5 lần rửa bằng nước cất khử trùng mẫu được cấy trên môi trường MS có tỷ lệ mẫu sạch sống sót là 93 33 . Môi trường MS cơ bản bổ sung sucrose 30 g l agar 8 g l nước dừa 100 ml l BAP 2 0 mg l có số chồi mẫu đạt 6 05 chiều cao chồi đạt 0 87 cm sau 7 tuần nuôi cấy. Môi trường MS cơ bản bổ sung sucrose 30 g l agar 8 g l nước dừa 100 ml l BAP 2 0 mg l NAA 0 6 mg l phù hợp cho sự sinh trưởng phát triển của cây Bình vôi vàng hoàn chỉnh số rễ mẫu đạt 5 71 chiều dài rễ đạt 4 08 cm sau 7 tuần nuôi cấy. Từ khóa BAP NAA Stephania spp tạo chồi tạo rễ. Ngày nhận bài 21 02 2020 Ngày hoàn thiện 15 6 2020 Ngày đăng 10 7 2020 STUDY ON STERILIZING PLANT MATERIALS AND THE IN VITRO CULTURE MEDIUM OF Stephania spp. WITH YELLOW TUBERS Tangmany SYSOMEPHONE 1 Ngo Diem Quynh2 PHANTHAHAK Santhana MANISOK Nongkhan2 Pham Thi Thanh Nhan2 2 1Research .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
73    60    1    10-12-2023
14    182    3    10-12-2023
1    212    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.