Phát hiện gene độc lực CagA của Helicobacter pylori từ dịch dạ dày bằng kỹ thuật Semi-Nested PCR

Bài viết thực hiện nghiên cứu phản ứng Semi-Nested PCR để phát hiện các chủng H. pylori mang gene CagA trực tiếp từ mẫu dịch dạ dày nhằm giảm tính xâm lấn so với các phương pháp phân tích từ mô dạ dày. | Phát hiện gene độc lực CagA của Helicobacter pylori từ dịch dạ dày bằng kỹ thuật Semi-Nested PCR TNU Journal of Science and Technology 225 08 57 - 62 PHÁT HIỆN GENE ĐỘC LỰC CagA CỦA HELICOBACTER PYLORI TỪ DỊCH DẠ DÀY BẰNG KỸ THUẬT SEMI-NESTED PCR Nguyễn Phú Hùng Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT CagA Cytotoxin-associated gene A là gene đầu tiên được chứng minh là gene độc lực của H. pylori. CagA mã hóa một protein có liên quan đến sự tăng cường độ viêm dạ dày có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho niêm mạc dạ dày và thúc đẩy quá trình phát triển thành ung thư dạ dày. Chẩn đoán chính xác các chủng H. pylori mang gene CagA có ý nghĩa quan trọng trong tầm soát nguy cơ ung thư dạ dày. Hiện nay PCR vẫn là phương pháp được sử dụng nhiều nhất để xác định sự có mặt của các gene CagA. Tuy nhiên phương pháp này vẫn gặp một số khó khăn đối với trường hợp các mẫu bệnh phẩm chứa một lượng nhỏ H. pylori hoặc các mẫu có độ tinh sạch thấp. Trong nghiên cứu này tác giả thực hiện phản ứng Semi-Nested PCR để phát hiện các chủng H. pylori mang gene CagA trực tiếp từ mẫu dịch dạ dày nhằm giảm tính xâm lấn so với các phương pháp phân tích từ mô dạ dày. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy phản ứng Semi-Nested PCR được thiết lập đã cho phép khuếch đại đặc hiệu gen CagA từ chủng đối chứng cũng như từ các mẫu bệnh phẩm. Phân tích trên 35 mẫu bệnh phẩm đã chỉ rằng tỷ lệ các mẫu dương tính với chủng mang gene CagA chiếm tỷ lệ cao lên tới 90 . Từ khóa Y- sinh Semi-Nested PCR gene CagA H. pylori mẫu dịch dạ dày mô dạ dày. Ngày nhận bài 19 3 2020 Ngày hoàn thiện 09 4 2020 Ngày đăng 11 6 2020 DETECTION OF VIRULENCE GENE CagA OF HELICOBACTER PYLORI FROM GASTRIC JUICE BY SEMI-NESTED-PCR Nguyen Phu Hung TNU - University of Sciences ABSTRACT CagA Cytotoxin-associated gene A was the first virulence gene characterized in H. pylori. CagA gene encodes a protein involved in increasing gastritis which can cause serious damage to the lining of the stomach and promote the development of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    13    1    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.