Ảnh hưởng của thời vụ gieo hạt, giá thể gieo hạt và một số biện pháp xử lý hạt đến khả năng nảy mầm và chất lượng cây giống Khổ sâm bắc (Sophora Flavescens Ait.) tại Sa Pa – Lào Cai

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo hạt, giá thể gieo hạt và một số biện pháp xử lý hạt đến khả năng nảy mầm và chất lượng cây giống Khổ sâm bắc để phát triển thêm nguồn cây trồng dược liệu cho Việt Nam. | Ảnh hưởng của thời vụ gieo hạt giá thể gieo hạt và một số biện pháp xử lý hạt đến khả năng nảy mầm và chất lượng cây giống Khổ sâm bắc Sophora Flavescens Ait. tại Sa Pa Lào Cai TNU Journal of Science and Technology 225 08 342 - 347 ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ GIEO HẠT GIÁ THỂ GIEO HẠT VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HẠT ĐẾN KHẢ NĂNG NẢY MẦM VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY GIỐNG KHỔ SÂM BẮC Sophora flavescens Ait. TẠI SA PA LÀO CAI Nguyễn Hải Văn1 Nghiêm Tiến Chung1 Chu Thị Thúy Nga1 Phạm Ngọc Khánh1 Lương Vũ Đức1 Nguyễn Thị Tần2 1Trạm Nghiên cứu Trồng cây thuốc Sa Pa - Viện Dược liệu 2Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai TÓM TẮT Khổ sâm bắc Sophora flavescens Ait. thuộc họ Đậu Fabaceae là cây thuốc có nguồn gốc từ Trung Quốc. Dịch chiết rừ rễ Khổ sâm có tính kháng khuẩn và kháng nấm nên rễ Khổ sâm bắc được dùng để điều trị bệnh nhiễm khuẩn ngoài da rối loạn nhịp tim chống ung thư. Hiện nay dược liệu Khổ sâm bắc được nhập từ Trung Quốc nên việc nghiên cứu nhân giống và trồng trọt là rất cần thiết. Các thí nghiệm về thời vụ gieo hạt giá thể gieo hạt và biện pháp xử lý hạt được bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên đầy đủ RCBD 3 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy thời điểm gieo hạt thích hợp là vào tháng 8 gieo trên giá thể đất mùn tỉ lệ 1 1 trước khi gieo nên ngâm hạt trong nước ấm khoảng 400C trong 2 giờ. Từ khóa Khổ sâm bắc thời vụ giá thể xử lý hạt Sa Pa Lào Cai. Ngày nhận bài 28 3 2020 Ngày hoàn thiện 12 7 2020 Ngày đăng 28 7 2020 EFFECT OF SEASON SOWING SOIL MEDIA AND SEED SOAKING ON GERMINATION RATE AND SEEDLING QUALITY OF Sophora flavescens Ait. IN SA PA LAO CAI Nguyen Hai Van1 Nghiem Tien Chung1 Chu Thi Thuy Nga1 Pham Ngoc Khanh1 Luong Vu Duc1 Nguyen Thi Tan2 1Research Centre for Medicinal Plants RCMP National Institute of Medicinal Materials NIMM 2Thai Nguyen University Lao Cai Campus ABSTRACT Sophora flavescens Ait. Berberidaceae is a medicinal plant originated in China. The solution from dried roots of S. flavescens can antibacterial and antifungal it has been used

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    19    1    05-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.