Đa dạng tài nguyên cây thuốc và giải pháp bảo tồn ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng

Bài viết tiến hành điều tra hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn tại chỗ các loài dược liệu trong khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng làm cơ sở quan trọng đề xuất xây dựng các giải pháp bảo tồn tại chỗ nguồn tài nguyên này. | Đa dạng tài nguyên cây thuốc và giải pháp bảo tồn ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng TNU Journal of Science and Technology 225 08 168 - 175 ĐA DẠNG TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA - PHƯỢNG HOÀNG Nguyễn Thị Thoa1 Lê Văn Phúc1 Phạm Thị Thanh Vân1 Phạm Thế Việt2 1Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 2Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên TÓM TẮT Tài nguyên cây thuốc ở Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng khá đa dạng về thành phần loài bộ phận sử dụng công dụng và giá trị bảo tồn. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 608 loài thuộc 454 chi và 153 họ thuộc 5 ngành thực vật là ngành Thông đất - Licopdiophyta Mộc tặc - Equisetophyta Dương xỉ - Polypodiophyta Thông - Pinophyta và Ngọc lan - Magnoliophyta. Các bộ phận được sử dụng làm thuốc ở đây khá đa dạng với 10 bộ phận khác nhau trong đó bộ phận được dùng nhiều nhất là thân lá và cả cây. Các bộ phận này có thể chữa được tới 31 nhóm bệnh khác nhau từ những nhóm bệnh thông thường đến những nhóm bệnh nghiêm trọng. Cách thức sử dụng thuốc của người dân cũng khá đa dạng với 24 cách khác nhau. Bên cạnh đó tài nguyên cây thuốc ở đây còn có giá trị bảo tồn cao với 28 loài bị đe dọa theo sách đỏ Việt Nam 2007 12 loài theo Nghị định 06 2019 NĐ-CP. Vì vậy vấn đề bảo tồn và phát triển tài nguyên cây thuốc là việc làm cần thiết. Từ khóa Bảo tồn bộ phận sử dụng công dụng cây thuốc thành phần loài Ngày nhận bài 07 4 2020 Ngày hoàn thiện 11 6 2020 Ngày đăng 22 6 2020 DIVERSITY OF DRUG RESOURCES AND CONSERVATION SOLUTIONS IN THAN SA - PHUONG HOANG NATURE RESERVE Nguyen Thi Thoa1 Le Van Phuc1 Pham Thi Thanh Van1 Pham The Viet2 1TNU - University of Agriculture and Forestry 2Thai Nguyen Provincial Forest Protection Department ABSTRACT The resources of medicinal plants in Than Sa - Phuong Hoang Nature Reserve are quite diverse in species composition using parts uses and conservation values. The study results have identified 608 species belonging to 454 genera and 153 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    324    2    20-06-2024
12    94    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.