Nghiên cứu tái sinh đa chồi in vitro ở cây đậu Nho nhe [Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H. Ohashi]

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu hệ thống tái sinh đa chồi in vitro ở cây đậu Nho nhe để phục vụ cho việc chuyển gen ở cây đậu đỗ. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết. | Nghiên cứu tái sinh đa chồi in vitro ở cây đậu Nho nhe Vigna umbellata Thunb. Ohwi H. Ohashi TNU Journal of Science and Technology 225 08 63 - 70 NGHIÊN CỨU TÁI SINH ĐA CHỒI IN VITRO Ở CÂY ĐẬU NHO NHE Vigna umbellata Thunb. Ohwi amp H. Ohashi Nguyễn Thị Ngọc Lan1 Vũ Thu Trang1 2 1Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên 1 2Sởgiáo dục và đào tạo Quảng Ninh TÓM TẮT Cây đậu đỗ là nhóm cây trồng chủ lực ở Việt Nam. Trong nhóm này đậu Nho nhe cũng được sử dụng với nhiều công dụng khác nhau như dùng làm thực phẩm cải tạo đất nhờ có khả năng cố định đạm làm phân xanh và được sử dụng để che phủ đất đặc biệt là ở khu vực đất dốc như sườn đồi núi. Tuy nhiên hiện nay ở Việt Nam không có nhiều thông tin nghiên cứu về loại cây này. Hơn nữa với đặc tính là có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh hại và các tác động bất lợi từ ngoại cảnh đậu Nho nhe được xem là nguồn gen quý trong công tác cải thiện và nâng cao tính chống chịu của cây họ Đậu. Vì vậy việc xác định được quy trình tái sinh đa chồi in vitro cây đậu Nho nhe có vai trò quan trọng và là cơ sở để ứng dụng kỹ thuật chuyển gen ở cây họ Đậu. Trong nghiên cứu này cây đậu Nho nhe được tái sinh thành công từ chồi ngọn in vitro. Hạt sau khi khử trùng 20 phút bằng dung dịch javen 60 được chuyển vào môi trường nảy mầm sau 6 ngày thu chồi để tái sinh. Môi trường tốt nhất để tạo đa chồi từ chồi ngọn đậu Nho nhe là MS bổ sung BAP 1 5 mg l sucrose 30 g l agar 9 g l nước dừa 10 . Môi trường thích hợp để tạo rễ cây đậu Nho nhe in vitro là MS có bổ sung 0 3 mg l IBA. Cây đậu Nho nhe in vitro được đưa thành công ra vườn ươm trên nền giá thể chứa đất thịt và trấu hun với tỷ lệ 2 1. Từ khóa chuyển gen đậu nho nhe đa chồi hệ thống tái sinh in vitro Vigna umbellata. Ngày nhận bài 13 4 2020 Ngày hoàn thiện 08 6 2020 Ngày đăng 11 6 2020 RESEARCH ON IN VITRO MULTIPLE SHOOT REGENERATION OF RICE BEAN Vigna umbellata Thunb. Ohwi amp H. Ohashi Nguyen Thi Ngoc Lan1 Vu Thu Trang1 2 1TNU - University of Education 1 2Quang Ninh Department of Education

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    538    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.