Thành phần thức ăn của loài Cóc mày phê Brachytarsophrys feae (Boulenger, 1887) và Cóc mắt bên Megophrys major (Boulenger, 1908) tại vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Bài viết cung cấp các dẫn liệu về đặc điểm hình thái, thành phần thức ăn của loài Cóc mày phê và Cóc mắt bên tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu. | Thành phần thức ăn của loài Cóc mày phê Brachytarsophrys feae Boulenger 1887 và Cóc mắt bên Megophrys major Boulenger 1908 tại vườn quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ TNU Journal of Science and Technology 225 08 286 - 291 THÀNH PHẦN THỨC ĂN CỦA LOÀI CÓC MÀY PHÊ Brachytarsophrys feae Boulenger 1887 VÀ CÓC MẮT BÊN Megophrys major Boulenger 1908 TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN TỈNH PHÚ THỌ Trần Thanh Tùng1 Lê Trung Dũng2 1Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 2Trường Đại học Sư phạm Hà Nội TÓM TẮT Cóc mày phê Brachytarsophrys feae Boulenger 1887 và Cóc mắt bên Megophrys major Boulenger 1908 là hai loài Lưỡng cư có ích trong các hệ sinh thái ở cạn cũng như ở nước. Tuy nhiên thông tin về đặc điểm dinh dưỡng của loài này ở Việt Nam hiện còn hạn chế. Chúng tôi sử dụng phương pháp rửa dạ dày để thu thập các mẫu thức ăn từ 62 dạ dày đồng thời mô tả đặc điểm hình thái của 2 loài này. Kết quả cho thấy chiều dài thân SVL của cá thể trưởng thành của Cóc mày phê 83 89 mm Cóc mắt bên 67 5 81 mm trong đó ghi nhận phân bố mới của loài Brachytarsophrys feae. Chúng tôi đã xác định được 18 mục thức ăn Cóc mày phê có 14 loại chiếm 77 77 Cóc mắt bên có 16 loại chiếm 88 88 . Cóc mày phê ăn 5 loại thức ăn quan trọng nhất là bộ Bọ que 18 48 bộ Nhện 17 64 Ấu trùng côn trùng 15 96 bộ Cánh cứng 12 60 bộ Cánh nửa 10 08 . Cóc mắt bên ăn 4 loại thức ăn quan trọng là bộ Cánh nửa 17 21 bộ Cánh màng 15 89 bộ Chân dài 14 56 bộ Chuồn chuồn 11 25 . Trong đó bộ Cánh nửa được cả 2 loài sử dụng. Từ khóa Cóc mày phê cóc mắt bên thức ăn vườn Quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ. Ngày nhận bài 04 5 2020 Ngày hoàn thiện 08 7 2020 Ngày đăng 10 7 2020 FOOD COMPONENTS OF THE Brachytarsophrys feae Boulenger 1887 AND Megophrys major Boulenger 1908 IN XUAN SON NATIONAL PARK PHU THO PROVINCE Tran Thanh Tung1 Le Trung Dung2 1Vinh Phuc College 2Hanoi National University of Education ABSTRACT The Brachytarsophrys feae Boulenger 1887 and Megophrys major Boulenger 1908 are two useful amphibian species in terrestrial and aquatic ecosystems. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.