Định danh ba loài, Paris fargesii, Paris polyphylla, Paris Vietnamensis thu tại Việt Nam và suy luận sự phát sinh loài ở chi Paris

Bài viết thông tin về kết quả định danh, phân tích tính đa dạng và phát sinh loài dựa trên đặc điểm hình thái và sự kết hợp trình tự gen matK và vùng ITS của ba loài thuộc chi Paris (P. fargesii, P. var chinensis, ) thu thập tại Lai Châu, Lạng Sơn và Thanh Hóa. | Định danh ba loài Paris fargesii Paris polyphylla Paris Vietnamensis thu tại Việt Nam và suy luận sự phát sinh loài ở chi Paris TNU Journal of Science and Technology 225 08 395 - 402 ĐỊNH DANH BA LOÀI Paris fargesii Paris polyphylla Paris vietnamensis THU TẠI VIỆT NAM VÀ SUY LUẬN SỰ PHÁT SINH LOÀI Ở CHI Paris Nguyễn Thị Ngọc Lan Nguyễn Hữu Quân Vũ Thị Thu Thủy Chu Hoàng Mậu Trường Đại học Sư phạm ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Các loài thuộc chi Paris Bảy lá một hoa là loại dược liệu quý chứa nhiều loại dược chất có tác dụng cân bằng nội môi kháng khuẩn kháng virus chống viêm và ức chế tế bào ung thư. Tuy nhiên do khai thác quá mức để sản xuất dược phẩm đã phá hủy quần thể tự nhiên làm cho số cá thể trong mỗi loài trong chi này còn rất ít do đó các loài Bảy lá một hoa cần được thực hiện các biện pháp bảo tồn khẩn cấp. Chính vì vậy việc thu thập định danh loài và phân tích phát sinh loài làm cơ sở xây dựng các biện pháp bảo tồn phát triển các loài thuộc chi Paris ở Việt nam. Trong nghiên cứu này ba loài thuộc chi Paris Paris fargesii Paris polyphylla var chinensis Paris vietnamensis thu tại Lai Châu Lạng Sơn và Thanh Hóa Việt Nam được định danh dựa trên phương pháp hình thái so sánh và mã vạch DNA với trình tự vùng ITS và đoạn gen matK. Cây phát sinh loài được thiết lập dựa trên trình tự nucleotide của vùng ITS và đoạn gen matK phân lập từ ba loài P. fargesii P. polyphylla var chinensis P. vietnamensis ở Việt Nam và 21 loài thuộc chi Paris có trình tự ITS và matK trên GenBank theo phương pháp Maximum Likelihood đã cho thấy kết quả bước đầu về sự tiến hóa các loài thuộc chi Paris. Từ khóa Chi Paris đặc điểm hình thái ITS mã vạch DNA matK phân tích phát sinh loài. Ngày nhận bài 07 7 2020 Ngày hoàn thiện 17 7 2020 Ngày đăng 31 7 2020 IDENTIFICATION OF THREE SPECIES Paris fargesii Paris polyphylla Paris vietnamensis COLLECTED IN VIET NAM AND PHYLOGENETIC INFERENCE IN THE GENUS Paris Nguyen Thi Ngoc Lan Nguyen Huu Quan Vu Thi Thu Thuy Chu Hoang Mau TNU - University of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
250    2    1    23-05-2024
401    1    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.