Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống rau cải trồng trong hệ thống thủy canh hồi lưu vụ Thu – Đông năm 2019 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Bài viết tiến hành nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống rau cải trồng trong hệ thống thủy canh hồi lưu vụ Thu – Đông năm 2019 nhằm nâng cao sản xuất rau an toàn bằng công nghệ cao, ứng dụng nhiều trong thực tế sản xuất rau tại Thái Nguyên. | Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống rau cải trồng trong hệ thống thủy canh hồi lưu vụ Thu Đông năm 2019 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên TNU Journal of Science and Technology 225 08 421 - 427 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG RAU CẢI TRỒNG TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH HỒI LƯU VỤ THU ĐÔNG NĂM 2019 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN Hà Việt Long Hà Minh Tuân Đặng Thị Tố Nga Vàng Thị Ly Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Nghiên cứu được thực hiện vào vụ Thu Đông năm 2019 tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đối với 4 giống rau cải cải xanh cải bẹ mào gà cải mơ lùn và cải canh lá đỏ trồng trong hệ thống thủy canh hồi lưu. Kết quả cho thấy các giống rau cải thí nghiệm có khả năng sinh trưởng tốt thời gian sinh trưởng ngắn 39 40 ngày . Năng suất thực thu của các giống rau cải dao động từ 21 64 33 75 tạ 1000 m2. Trong đó cải bẹ mào gà có năng suất tương đương cải mơ lùn 33 75 và 31 11 tạ 1000 m2 cao hơn cải xanh 28 69 tạ 1000 m2 cải canh lá đỏ có năng suất thấp nhất 21 64 tạ 1000 m2 sai khác ở mức tin cậy 95 . Các giống rau cải thí nghiệm trong điều kiện thủy canh có hàm lượng N03- thấp 120 150 mg kg sản phẩm đảm bảo an toàn Hà Việt Long và Đtg Tạp chí KHOA HỌC amp CÔNG NGHỆ ĐHTN 225 08 421 - 427 1. Đặt vấn đề bằng kỹ thuật thủy canh hồi lưu NFT có kỹ Rau xanh là loại thực phẩm không thể thay thuật đơn giản dễ thực hiện các giống rau có thế được trong mỗi bữa ăn hàng ngày của mọi thời gian sinh trưởng ngắn cho năng suất cao gia đình vì chúng không chỉ cung cấp các và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm loại dinh dưỡng thiết yếu như vitamin lipit Nguyễn Minh Chung và cs 2012 3 . Bên protein mà còn cung cấp nhiều chất khoáng cạnh đó kỹ thuật NFT thương mại đã được sử quan trọng khác như canxi phốtpho sắt . dụng trên toàn thế giới để sản xuất thành công rất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể con rau ăn lá cũng như các loại rau khác với khả người. Theo tính toán của nhiều nhà dinh năng tiết

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.