Nghiên cứu phân hạng thích hợp đất đai phát triển cây Tam thất tại tỉnh Lào Cai

Bài viết nghiên cứu phân hạng thích hợp đất đai để phát triển cây Tam thất thông qua phương pháp đánh giá đất theo FAO kết hợp với ALES để xác định đơn vị đất đai thích hợp trồng Tam thất. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu. | Nghiên cứu phân hạng thích hợp đất đai phát triển cây Tam thất tại tỉnh Lào Cai TNU Journal of Science and Technology 225 08 428 - 435 NGHIÊN CỨU PHÂN HẠNG THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI PHÁT TRIỂN CÂY TAM THẤT TẠI TỈNH LÀO CAI Đỗ Văn Hải Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai TÓM TẮT Tam thất là một trong những cây dược liệu quý có giá trị kinh tế cao đã có nhiều những nghiên cứu về cây Tam thất tuy nhiên các nghiên cứu chủ yếu tập trung nghiên cứu hoạt chất kỹ thuật chăm sóc Tam thất. Những nghiên cứu xác định vị trí đất đai thích hợp trồng Tam thất vẫn còn hạn chế do vậy bài báo này tập trung nghiên cứu phân hạng thích hợp đất đai để phát triển cây Tam thất. Tác giả sử dụng phương pháp đánh giá đất theo FAO kết hợp với ALES để xác định đơn vị đất đai thích hợp trồng Tam thất. Qua nghiên cứu đã xác định 62 đơn vị đất đai tại khu vực nghiên cứu đồng thời trên cơ sở điều kiện sinh trưởng cây Tam thất đã xây dựng được bản đồ phân hạng thích hợp các đơn vị đất đai trồng cây Tam thất. Kết quả thu được diện tích đất rất thích hợp là 71 ha thích hợp là 30 ha ít thích hợp là 12 ha không thích hợp là 14 ha. Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng cho định hướng giải pháp phát triển cây Tam thất của tỉnh Lào Cai trong thời gian tới. Từ khóa Phân hạng thích hợp đất đai Tam thất FAO ALES Ngày nhận bài 13 7 2020 Ngày hoàn thiện 29 7 2020 Ngày đăng 31 7 2020 CLASSIFICATION RESEARCH FOR SUITABLE LAND FOR THE DEVELOPMENT OF PANAX PSEUDOGINSENG WALL PANAX REPENS MAXIM IN LAO CAI PROVINCE Do Van Hai Thai Nguyen University Lao Cai Campus ABSTRACT Panax pseudoginseng Wall Panax repens Maxim is one of the valuable medicinal plants with high economic value there have been many studies on Panax pseudoginseng Wall but the studies mainly focused on active ingredients and care techniques of Panax pseudoginseng Wall. Studies to determine the suitable location of Panax pseudoginseng Wall s land are still limited so this research focuses on appropriate land .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
202    86    2    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.