Theo dõi và xử trí sản phụ nhiễm HIV đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Bài viết trình bày nhận xét việc theo dõi thai nghén và xử trí trong chuyển dạ đẻ sản phụ nhiễm HIV tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội trong 5 năm. | Theo dõi và xử trí sản phụ nhiễm HIV đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Sản khoa Phạm Huy Hiền Hào Nguyễn Văn Phú THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ SẢN PHỤ NHIỄM HIV ĐẺ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI Phạm Huy Hiền Hào 1 Nguyễn Văn Phúc 2 1 Trường Đại học Y Hà Nội 2 Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội Tóm tắt OB-GYN HOSPITAL HANOI Mục tiêu Nhận xét việc theo dõi thai nghén và xử trí Objective Descrbe follow-up of pregnancy and trong chuyển dạ đẻ sản phụ nhiễm HIV tại Bệnh viện phụ during labor for management of HIV-infected pregnant sản Hà Nội trong 5 năm. Đối tượng và phương pháp women delivered in OB-GYN hospital Hanoi in 5 years. nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là tất cả những sản Materials and Methods Subjects all women with phụ nhiễm HIV AIDS theo dõi thai và đẻ tại Bệnh viện HIV AIDS were followed up and delivered at the OB- Phụ Sản Hà Nội từ 01 01 2006 đến 31 12 2010 85 bệnh GYN Hospital Hanoi from 01 01 2006 to 31 12 2010 85 nhân có tuổi thai từ 28 tuần trở lên Thiết kế nghiên cứu pregnant woment with gestational ag from 28 weeks hồi cứu mô tả. Kết quả Nghề nghiệp không ổn định or more Study Design Retrospective descriptive. chiếm tỷ lệ cao nhất 64 71 . Sản phụ có hộ khẩu ở Hà Results Unstable Careers highest percentage Nội chiếm 80 87 Tỷ lệ sản phụ được dùng ARV chung of 64 71 . Local residents in Hanoi 80 87 The là 85 88 trong thai kỳ chiếm 43 53 khi chuyển dạ proportion of pregnant women HIV treated ARV for 68 24 Tỷ lệ trẻ được uống ARV dự phòng sau sinh là Prevention of Mother to Child Trasmission of HIV is 85 88 60 71 cân nặng trẻ từ 2500gam trở lên chiếm 83 53 accounting for 43 53 during pregnancy during Tỷ lệ mổ đẻ là 52 94 tỷ lệ đẻ thường là 47 06 không labor 68 24 The percentage of children receving có trường hợp nào đẻ bằng forceps hoặc giác hút. Kết ARV prophylaxis after birth is 60 71 . Newborn weight luận điều trị dự phòng bằng thuốc kháng virus cho sản gt 2500gam were 83 53 The rate of cesarean section phụ nhiễm HIV và trẻ sơ sinh vẫn thấp. was 52 94 . Vaginal delivery was

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    257    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.