Nhập môn công nghệ học phần mềm - Introduction to Software Engineering - Phần IV

Phương pháp kiểm thử: Khái niệm kiểm thử Phương pháp thử Kỹ thuật thiết kế trưòng hợp thử Phương pháp thử các môđun | Nhập môn Công nghệ học Phần mềm Introduction to Software Engineering Department of Software Engineering Faculty of Information Technology Hanoi University of Technology TEL: 04-8682595 FAX: 04-8692906 Email: cnpm@ SE-V. HUT, Falt. of IT Phần V Kiểm thử và Bảo trì Test and Maintenance Chương 9: Phương pháp kiểm thử Khái niệm kiểm thử Phương pháp thử Kỹ thuật thiết kế trưòng hợp thử Phương pháp thử các môđun SE-V. HUT, Falt. of IT Khái niệm kiểm thử Định nghĩa kiểm thử: Là mấu chốt của đảm bảo chất lượng phần mềm Là tiến trình (và là nghệ thuật) nhằm phát hiện lỗi bằng việc xem xét lại đặc tả, thiết kế và mã hoá. Kiểm thử thành công là phát hiện ra lỗi; kiểm thử không phát hiện ra lỗi là kiểm thử dở (Sue The New SE) SE-V. HUT, Falt. of IT Những khó khăn khi kiểm thử Nâng cao chất lượng phần mềm nhưng không vượt quá chất lượng khi thiết kế: chỉ phát hiện các lỗi tiềm tàng và sửa chúng Phát hiện lỗi bị hạn chế do thủ công là chính Dễ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    15    1    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.